Sähköisen kaupankäynnin järjestelmät / AVA1021-AVAK20A2

Koulutus alkaa
6.5.2020
Koulutus päättyy
19.8.2020
Haku alkaa
16.3.2020
Haku päättyy
9.4.2020
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
30,00 €
Laajuus
3 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Opintojakson käytyään opiskelija tuntee sähköisen kaupankäynnin käsitteet ja hallitsee yrityksen web-sovellusten mallinnuksen ja suunnittelun. Hän ymmärtää järjestelmien toteutukseen liittyvät kysymykset, kuten perustellut liiketoiminnalliset määrittelyt, tietoturva ja -suojasuunnitelmat, eri arkkitehtuurit sekä kuvaukset tekniikoista ja niiden käytöstä. Hän hallitsee kauppapaikan toteuttamisen prosessin ja verkkokaupan markkinoinnin.

Opintojakson tavoitteet

Oppimisympäristöstä löytyy opintojakson keskeinen asiasisältö, materiaali sisältää linkkejä ja oppaita hyödyllisin lähteisiin itseopiskelun ja tehtävien tekemisen tueksi.
Opintojakso suoritetaan vaiheittain siten, että ensin perehdytään osaan oppimateriaalista, jonka jälkeen tehdään ja palautetaan osioon liittyvät tehtävät. Tehtävät ovat luonteeltaan kertaustehtäviä ja lisänä on yksi laajempi harjoitustyö.
Opintojakson aikana opiskelija hahmottaa kokonaiskuvan tietoverkkojen hyödyntämisestä liiketoiminnassa ja ymmärtää peruskäsitteitä, järjestelmiä sekä toimintaperiaatteita. Tavoitteena on myös yrityksen web-sovelluksen mallinnus, suunnittelu ja toteutukseen liittyvien kysymysten hallinta.

Opintojakson kohderyhmä

AVE1040 Sähköinen liiketoiminta 5 op tai vastaavat tiedot. Opintojaksot voi suorittaa myös rinnakkain.
Opintojaksolle ei voi ilmoittautua, jos on suorittanut opintojakson Verkkokauppa 8 op, sillä se on sisältänyt tämän osion.

Yhteystiedot

averko@centria.fi

Seuraa meitä somessa: