Saksan alkeiskurssi / AVE1036 S17/1

Koulutus alkaa
27.9.2017
Koulutus päättyy
13.12.2017
Haku alkaa
1.8.2017
Haku päättyy
10.9.2017
Hinta
60,00 €
Laajuus
6 op

Opintojakson yleiskuvaus

 

Opintojakso on jaettu yhdeksään moduuliin, joissa osallistujat eri teemojen kautta oppivat saksan kielen keskeistä sanastoa ja kielioppia sekä tutustuvat saksankielisiin maihin, muutamaan Saksan kaupunkiin ja mielenkiintoisiin matkakohteisiin Saksassa.

Opintojakson oppimisympäristönä käytetään Optimaa. Kirjallisten tehtävien ja testien lisäksi kurssiin sisältyy suullisia äänitystehtäviä, jotka suoritetaan käyttämällä Optiman äänitysohjelmaa. Opintojakson lopussa on kirjallinen koe, joka pidetään Averkon yleisenä tenttipäivänä.

Opintojakson tavoitteet

Opintojaksolla omaksut saksan kielen perusteet.

Opintojakson kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka haluavat oppia käyttämään saksan kieltä suullisesti ja kirjallisesti helpohkoissa arki- ja työelämän tilanteissa tai esimerkiksi matkailijana saksankielisessä maassa.

Opetusmenetelmät

Opintojakson arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Hyväksytty suoritus edellyttää, että osallistuja suorittaa kaikki opintojaksoon liittyvät tehtävät ja saa hyväksytyn arvosanan opintojakson kirjallisesta loppukokeesta.

Yhteystiedot

averko@centria.fi


 

Linkit

 

 

Seuraa meitä somessa: