Seksuaaliterveyden perusteet / OPINTOJAKSO TÄYNNÄ!

Koulutus alkaa
29.1.2020
Koulutus päättyy
18.3.2020
Haku alkaa
18.11.2019
Haku päättyy
20.11.2019
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
20,00 €
Laajuus
2 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Opintojaksolla perehdytään laajasti seksuaaliterveyden peruskäsitteisiin. Opintojaksolla määritellään seksuaaliterveyttä elämänkaarinäkökulmasta ja pohditaan, miten lapsen seksuaalisuus kehittyy, mitä haasteita nuori ja aikuinen kohtaa omassa seksuaalisuudessaan sekä miten ikääntyminen ja erilaiset sairaudet vaikuttavat ihmisen seksuaalisuuteen. Opintojaksolla lähestytään seksuaaliterveyttä myös sosiaali- ja terveysalan ammatillisuuden ja monikulttuurisuuden näkökulmasta.

Osa 1. Seksuaalisuus voimavarana

  • Lapsen ja nuoren seksuaali-identiteetin kehittyminen
  • Aikuisen moninainen seksuaalisuus
  • Ikääntyvän miehen ja naisen seksuaaliterveys

Osa 2. Potilaan ja asiakkaan seksuaalisuuden kohtaaminen

  • Sairauksien vaikutus seksuaaliterveyteen
  • Seksuaalisuuteen liittyvä ohjaus ja neuvonta 

 

 

 

Opintojakson tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
- osaa selittää seksuaaliterveyden peruskäsitteitä
- vertailee seksuaalisuutta voimavarana elämänkulun eri vaiheissa
- soveltaa menetelmiä edistää seksuaaliterveyttä valitsemassaan elämänkulun vaiheessa
- osaa arvioida seksuaaliterveyden merkitystä käytännön hoitotyössä
- osaa arvioida, miten erilaiset sairaudet vaikuttavat potilaan/asiakkaan seksuaalisuuteen
- osaa ohjata potilaita/asiakkaita seksuaaliterveyteen liittyvissä kysymyksissä ja ymmärtää miten asiakkaan/potilaan kulttuuritausta voi vaikuttaa hänen tapaansa toteuttaa seksuaalisuuttaan

Opintojakson kohderyhmä

- Sosiaali- ja terveysalalla työskentelevät ja opiskelevat henkilöt
- Asiakaspalvelutyötä tekevät, jotka tarvitsevat lisää tietoa aiheesta
- Seksuaaliterveydestä kiinnostuneet

Edeltävä osaaminen:

Perustiedot ihmisen kokonaisvaltaisuudesta sekä yksilöllisestä kasvusta ja kehittymisestä.

 

Opintojakson aikataulua

Työskentely toteutetaan verkkovälitteisesti erilaisten oppimistehtävien ja verkkokeskustelujen avulla. Opintojakson kesto on 8 viikkoa.

 

Kouluttajat / tutoropettaja

Pia Hagqvist

Yhteystiedot

averko@centria.fi 

Seuraa meitä somessa: