Täydennyskoulutusta korkeakoulutetuille

Koulutus alkaa
7.3.2017
Koulutus päättyy
14.12.2017
Haku alkaa
10.1.2017
Haku päättyy
19.2.2017
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Centria-ammattikorkeakoulu, Kokkolan kampus järjestää työvoimakoulutuksena korkeakoulutasoista täydennyskoulutusta korkeakoulutetuille. Kohderyhmänä ovat työttömät, lomautetut ja työttömyysuhan alla olevat insinöörit, tradenomit ja muut korkea-asteen tutkinnon suorittaneet henkilöt.

Koulutus ajalla 7.3.-14.12.2017.
Kesätauko 5 viikkoa ajalla 3.7.- 4.8.

Koulutuksen kesto on henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti 20-172 pv/ opiskelija.

Koulutuksesta järjestetään infotilaisuus 7.2.2017 klo 13.00 Centria-ammattikorkeakoulussa, osoitteessa Talonpojankatu 2

SISÄLTÖ

YHTEISET OPINNOT 17 op

Työnhakuvalmennus 1                                                                       1 op
Svenska på arbetslivet                                                                       2 op
Working English                                                                                 2 op
Word tehokäyttö                                                                                1 op
Excel tehokäyttö                                                                                2 op
O365                                                                                                 1 op
Sopimusoikeus                                                                                  2 op
Työoikeus - työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet      2 op
Työnhakuvalmennus 2                                                                      1 op
Palvelumuotoilu                                                                                 1 op
Lean perusteet                                                                                  2 op

 

 TALOUSHALLINNON OPINTOKOKONAISUUS 20 op

Yrityksen taloushallinto                                                                      5 op
Kirjanpito ja verotus                                                                           3 op
Sisäinen laskenta, investointilaskelmat ja budjetointi                         3 op
Yrityksen toiminnanohjaus ja reskontra                                             3 op
Tuloslaskelma, tase ja tilinpäätöksen laatiminen                               3 op
Palkkahallinto                                                                                    3 op

 

TEKNIIKAN OPINTOKOKONAISUUS 20 op

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen                                      3 op
3D-suunnittelu ja 3D-tulostus                                                             5 op
Projektijohtaminen                                                                              3 op
Pilvipohjaiset projektinhallintatyökalut                                                1 op
Ohjelmoinnin perusteet                                                                      3 op
Mobiiliohjelmointi                                                                                3 op
Digitalisaation mahdollisuudet ja hyödyntäminen eri toimialoilla         2 op

Työssäoppimisjakso                                                                            8 op

 

Lisätietoja ja haku: http://www.mol.fi/koulutushaku/kurssitiedotus/haku/670652_fi.htm?mekuti=false

 

 

Seuraa meitä somessa: