TÄYNNÄ! / Asiantuntijaviestintä / AV00AF71-3002

Koulutus alkaa
5.5.2021
Koulutus päättyy
18.8.2021
Haku alkaa
15.3.2021
Haku päättyy
5.4.2021
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
0,00 €
Laajuus
3 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Opintojakson käytyään opiskelija osaa kirjoittaa asiantuntijatehtävissä monipuolisesti erilaisia työelämäkontekstin vaatimia tekstejä.
Opiskelija osaa toimia sujuvasti erilaisissa suullisen viestinnän tilanteissa, kuten neuvotteluissa ja verkkokokouksissa, ja pitää sujuvan ja vaikuttavan puhe-esityksen yleisölle.
Opiskelija osaa keskustella ja argumentoida erilaisissa työryhmissä ja tiimeissä.
Opiskelija osaa seurata kriittisesti ajankohtaista, omaan alaan liittyvää asiantuntijaviestintää mediassa ja poimia sieltä itseään hyödyttävät sisällöt sekä tuottaa sitä tarvittaessa myös itse.
Opiskelija tunnistaa kulttuurienvälisen viestinnän vaatimuksia viestintätilanteissa ja osaa mukauttaa viestintäänsä tarvittaessa niiden mukaisesti.

Opintojakson tavoitteet

1.Asiantuntijatyöntekstilajeja: sähköpostiviesti, raportti, tiedote, liikekirjeet, uutiskirje, sosiaalisen median viestit; asiantuntijablogi/-videoblogi,podcast
2. Työtekstien kirjoittaminen: oman asiantuntijuuden julkistaminen, mediatekstien sisältö, tyyli ja sävy
3. Puhe-esityksen suunnittelu ja toteuttaminen yleisölle: pitchauspuhe
4. Ryhmäviestintätilanteet verkossa: verkkokokoukset, kokoustekniikan perusteet, neuvottelut
5. Monikulttuurinen asiantuntijaviestintä -Kansainvälisen ja monikulttuurisen työyhteisön ja siinä viestimisen erityispiirteitä.

Opintojakson aikataulua

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Opetusmenetelmät

Arviointiasteikko: 0-5

(1) Opintojakson tavoitteet on saavutettu vain suppeasti. Opiskelija ei vielä hallitse asiantuntijaviestinnän perusperiaatteita eikä siksi osaa soveltaa niitä. Opiskelijan argumentointitaidoissa on vielä runsaasti kehitettävää. Opiskelijan palautteenantotaidoissa on vielä melko paljon kehitettävää.

(2) Opintojakson tavoitteita on saavutettu jonkin verran. Opiskelija tuntee tehokkaan asiantuntijaviestinnän periaatteet tyydyttävästi ja osaa soveltaa jonkin verran. Opiskelijan argumentointitaidoissa on kehitettävää. Opiskelija osaa antaa palautetta toisten teksteistä jonkin verran.

(3) Opintojakson tavoitteet on saavutettu hyvin. Opiskelija tuntee tehokkaan asiantuntijaviestinnän periaatteet ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija osaa argumentoida näkemyksensä loogisesti. Opiskelija osaa antaa palautetta toisten teksteistä melko rakentavasti.

(4) Opintojakson sisällölliset tavoitteet on saavutettu erittäin hyvin.Opiskelija tuntee asiantuntijaviestinnän toteutuksen periaatteet ja osaa soveltaa niitä erittäin hyvin. Opiskelija osaa argumentoida näkemyksensä hyvin loogisesti. Opiskelija osaa antaa palautetta toisten teksteistä rakentavasti.

(5) Opintojakson sisällölliset tavoitteet on saavutettu erittäin hyvin. Opiskelija tuntee asiantuntijaviestinnän periaatteet ja osaa soveltaa niitä erinomaisesti. Opiskelija osaa argumentoida näkemyksensä erittäin loogisesti ja selkeästi. Opiskelija osaa antaa palautetta toisten teksteistä rakentavasti ja toisten viestintää edistäen.

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

 

Edeltävät opinnot

Viestintä-, Viestinnän perusteet tai muu kirjallisen ja suullisen viestinnän perusopintojakso (3 - 5 op)
 
3 opintopistettä vastaa 81 tuntia opiskelijan työtä.

Kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

Yhteystiedot

averko@centria.fi

Seuraa meitä somessa: