TÄYNNÄ! / Energia ja yhteiskunta / AV00AF57-3002

Koulutus alkaa
5.5.2021
Koulutus päättyy
18.8.2021
Haku alkaa
15.3.2021
Haku päättyy
29.3.2021
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
0,00 €
Laajuus
3 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Opintojaksossa perehdytään yhteiskunnan, energiankulutuksen, ympäristön ja talouden riippuvuussuhteiden vyyhtiin ja tarjotaan avaimet ymmärtää aikamme suuria kysymyksiä, kuten ilmastonmuutos ja joidenkin luonnonvarojen liikakäyttö, monelta kantilta. Opintojakson sisältönä ovat mm. biotalous, kiertotalous, luonnonvarojen riittävyys, teknologinen kehitys ja degrowth-ajattelu. Opintojakson suoritettuasi sinulla on hyvä käsitys aikamme suurista haasteista ja niiden ratkaisukeinoista. Ymmärrät näiden haasteiden ja niiden ratkaisujen kytkeytymistä toisiinsa.


Opintojakso suoritetaan kirjatentin avulla. Kirjana toimii vuoden tiedekirjaksi (2017) valittu Energian aika -avain talouskasvuun, hyvinvointiin ja ilmastonmuutokseen (WSOY, 2017). Kirjatentti koostuu kolmesta tyypillisesti 1-2 sivun esseestä. Esseiden aiheet opiskelija saa itse valita annetusta noin kymmenen otsikon joukosta.
Tenttikirjasta sanottua:
”Energian aika on analyyttinen, huolellisesti argumentoiva ja realistinen mutta myös innovatiivinen ja innostava esitys planeettamme isoimmista haasteista. Yhteiskunta joutuu tekemään vaikeita valintoja ja kompromisseja niin sanottujen viheliäisten ongelmien ratkaisemiseksi. Ainoa kestävä peruste on monipuolinen tutkittu tieto. Teokseen on koottu suuri määrä tätä tietoa ymmärrettävään muotoon. Asian tärkeyttä ja ajankohtaisuutta ei voi korostaa liikaa.” Tiedekirjapalkinnon raati (https://www.tsv.fi/fi/vuoden-tiedekirja/vuoden-tiedekirja-palkinto-aki-suokolle-ja-rauli-partaselle)
”Pakko sanoa, että Energian aika -kirja lisäsi ymmärrystäni ja antoi tosi paljon näkökulmia. Ja käsittämätöntä miten olette saaneet kirjasta niin tietyllä tavalla helposti lähestyttävän ja luettavan tiedekirjan, kun ottaa huomioon miten laajasti asioita on tarkasteltu ja miten monimutkaisia aihepiirin asiat ovat.” (lukijapalautetta kirjan tenttineeltä amk-opiskelijalta)

Opintojakson tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää energian keskeisen merkityksen yhteiskunnallisessa hyvinvoinnissa ja ilmastonmuutoksen torjunnassa. Opiskelija pystyy opintojakson suoritettuaan pohtimaan ihmiskunnan keskeisiin haasteisiin liittyviä kysymyksiä monesta näkökulmasta.

Opetusmenetelmät

Arviointiasteikko: 0 - 5

Yhteystiedot

averko@centria.fi 

Seuraa meitä somessa: