TÄYNNÄ! Informaatiolukutaito / AV00AC66-3002

Koulutus alkaa
6.5.2020
Koulutus päättyy
17.6.2020
Haku alkaa
16.3.2020
Haku päättyy
22.3.2020
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
20,00€
Laajuus
2 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Opintojaksolla on monipuolisia tehtäväkokonaisuuksia jaksolla opittavista asioista. Ensimmäinen on yhteinen keskustelutehtävä, jossa opiskelija miettii tiedonhankintaan liittyvää asiaa tutorin antaman ohjeistuksen mukaisesti. Muut jakson tehtävät ovat pieniä yksilötehtäviä, joissa opiskelija pohtii tehtävän aihealuetta oppimateriaalin ja tehtäväohjeistuksen kautta. Mukana saattaa olla myös monivalintatehtäviä. Laajin ja haasteellisin on tiedonhankintatehtävä, jossa opiskelija etsii tietoa valitsemastaan aiheesta ja kirjoittaa omasta tiedonhankinnanprosessistaan. Lisäksi opiskelija kirjoittaa opintojaksolta oppimispäiväkirjan ja antaa palautetta opintojakson sisällöstä.

Opintojakson tavoitteet

Opiskelija oppii ymmärtämään erilaisia tiedonhankinnan peruskäsitteitä. Jakson jälkeen hän osaa tunnistaa, paikantaa, valita ja arvioida koulutus- ja ammattialaansa kuuluvia tiedonlähteitä. Opiskelija osaa suunnitella ja tehdä systemaattisia tiedonhakuja. Opiskelija kykenee arvioimaan tiedon luotettavuutta ja käyttämään tietoa eettisesti oikein opiskellessaan ja myöhemmin työelämässään. Myös valemedia, open access-julkaiseminen ja tekijänoikeuden peruskäsitteet tulevat opiskelijalle tutuiksi jakson aikana.

 

0-5

Yhteystiedot

averko@centria.fi

Seuraa meitä somessa: