TÄYNNÄ! / Java-ohjelmointi / AVE1017-3006

Koulutus alkaa
5.5.2021
Koulutus päättyy
18.8.2021
Haku alkaa
15.3.2021
Haku päättyy
18.3.2021
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
0,00 €
Laajuus
4 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

 

Opintojakso suoritetaan syventymällä ositettuun oppimateriaaliin ja tutustumalla esimerkkeihin. Kunkin osion jälkeen on harjoituksia, joista osa palautetaan tutorille. Jakson aikana keskustellaan tutorin ja muiden opiskelijoiden kanssa mahdollisista pulmakysymyksistä.

Suoritettavat tehtävät ovat pääosion ohjelmointiharjoituksia. Oppilaan tulee palauttaa tehtävät, jotka on sovittu palautettaviksi aikataulun mukaan. Opiskelija saa opintojakson alettua käyttäjätunnuksen ja salasanan, joiden avulla hän pääsee Itslearning-oppimisympäristöön.

Opiskeluun tarvittavat ohjelmat on valittu siten, että ne ovat kaikkien saatavilla ilmais- tai kokeiluversioina. Ohjelmat on ladattavissa valmistajien kotisivulta tai yleisistä ohjelmakirjastoista. Opintojaksolla opiskelijalla on oltava käytössään selain ja Internet-yhteys.

Opintojakson tavoitteet

 

Opintojaksolla opiskelija oppii Java-ohjelmointikielen ja Java-ympäristöön kuuluvien luokkakirjastojen käytön. Opiskelija oppii tekemään konkreettisia sovelluksia Java-ympäristössä.

Opetusmenetelmät

Osaamistavoitteiden saavuttamista mitataan verkkokeskustelujen ja annettujen tehtävien perusteella asteikolla 0-5. Kiitettävä arvosana edellyttää hyvää ohjelmoinnin perusteiden ja periaatteiden hallintaa, ongelmanratkaisukykyä ja tehtävien soveltamista omilla ratkaisuilla.

Hyvä arvosana edellyttää ohjelmoinnin perusteiden hallintaa, tehtävien tekemistä toimeksiannon mukaisesti ja aktiivista osallistumista. Välttävän arvosanan edellytyksenä on annettujen tehtävien tekeminen ohjatusti.

Edeltävät opinnot

 

Opintojakso on ohjelmoinnin peruskurssi ja se soveltuu itsenäiseen opiskeluun tai lähiopetuksen tukimateriaaliksi. Tehtävien tekeminen ei edellytä aikaisempaa ohjelmointikokemusta, mutta ohjelmoinnin perusteiden hallinasta on apua tehtävien tekemisessä.

Yhteystiedot

averko@centria.fi


 

Linkit

 

 

Seuraa meitä somessa: