TÄYNNÄ! Kiertotalous (sellu- ja paperitekniikka) / AV00AF58-3001

Koulutus alkaa
6.5.2020
Koulutus päättyy
26.8.2020
Haku alkaa
16.3.2020
Haku päättyy
30.3.2020
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
50,00€
Laajuus
5 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

- Johdanto sellu- ja paperiteollisuuden prosesseihin
- Kiertotalous selluteollisuudessa
- Kiertotalous paperiteollisuudessa
- Sellu- ja paperituotteiden elinkaariarviointi, sivuvirrat ja hävikki
- Kierrätys ja kuitujen ominaisuudet
- Ainetaseet ja taloudellisuus

Opintojakson tavoitteet

Opiskelija:
- osaa kuvata perusperiaatteet sellu- ja paperiteollisuuden prosesseista ja kierroista
- ymmärtää ympäristönsuojelun eettisen ja lainsäädännöllisen merkityksen osana kuituprosessien tuotantoketjua
- osaa kuvata kuitutuotteiden kestävän käytön ja kierrättämisen periaatteet sekä hallitsee elinkaarianalyysin perusperiaatteet
- osaa perusteet kuitutuotteiden valmistuksen sivuvirroista ja hävikistä
- tunnistaa sellu- ja paperiteollisuuden taloudellisen ohjauksen ja lainsäädännön merkityksen
- osaa nimetä ja tunnistaa kuitujen ominaisuuksia
- osaa ideoida uusia kuitutuotteiden ja niiden valmistusprosessien hyödyntämismahdollisuuksia EU:n kierrätysideologian pohjalta

Opetusmenetelmät

 

0-5

Yhteystiedot

averko@centria.fi 

Seuraa meitä somessa: