TÄYNNÄ! / Liiketoiminnan suunnittelu ja käytännön yritystoiminta / AV00AI14-3001

Koulutus alkaa
5.5.2021
Koulutus päättyy
25.8.2021
Haku alkaa
15.3.2021
Haku päättyy
24.3.2021
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
0,00 €
Laajuus
5 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Opintojaksolla opiskelija laatii oman liiketoimintasuunnitelman.

Opintojakson suorittamistapoina ovat oppimistehtävät, yhteinen työskentely oppimisympäristössä sekä itsenäinen tiedonhaku tehtävien pohjaksi

Opintojakson tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida liikeideaa ja tehdä sen pohjalta liiketoimintasuunnitelman. Opiskelija osaa suunnitella ja organisoida yrityksen käytännön toiminnan.

Opetusmenetelmät

Oppimistehtävät, yhteinen verkkotyöskentely, tiedonhaku

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/hylätty

Arviointi perustuu laadittavan liiketoimintasuunnitelman kokonaisvaltaiseen tarkasteluun, jossa huomioidaan opiskelijan oppimisprosessi.

Arvioitava tuotos on liiketoimintasuunnitelma, jossa on käsitelty kaikki liiketoimintasuunnitelmaan kuuluvat osat tarkoituksenmukaisella tavalla: liikeidea, toimintaympäristön analyysi (toimiala ja sen kehitysnäkymät sekä kilpailutilanne), markkinointisuunnitelma, tuotantosuunnitelma sekä muut tarvittavat käytännön toimintasuunnitelmat (esim. tuotekehitys, henkilöstö jne.), investointi- ja kannattavuuslaskemat sekä riskien kartoitus.

Edeltävät opinnot

Suositellaan opintojakson Yrittäjyys ja yrityksen toimintaympäristö suorittamista ennen Liiketoiminnan suunnittelun opintoja.

Kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

Yhteystiedot

averko@centria.fi

Seuraa meitä somessa: