TÄYNNÄ! Media-analyysi / AVE1026-3001

Koulutus alkaa
6.5.2020
Koulutus päättyy
26.8.2020
Haku alkaa
16.3.2020
Haku päättyy
16.3.2020
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
50,00€
Laajuus
5 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Opintojaksoa rytmittävät eri viikoille aikataulutetut yksilö- ja ryhmätehtävät, jotka palautetaan tehtäväkohtaisesti joko opintojakson tutorille tai keskustelualueelle.
Oppimateriaalin aines koostuu ydinsisällöstä ja ajankohtaisten mediatekstien seuraamisesta. Opintojakso suoritetaan viikoittaisilla yksilö- ja ryhmätehtävillä sekä kirjallisella lopputyöllä. Tehtävät on ajoitettu kymmenelle viikolle.

Opintojakson tavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija osaa tarkastella mediaa arkiajattelua syvällisemmin. Opiskelija ymmärtää median keskeisen roolin nyky-yhteiskunnassa sekä sen toimintatapoja ja tuottamisprosessia. Opiskelija motivoituu analysoimaan mediasisältöjä ja saa avaimia tulkita erilaisia mediatekstejä. Opintojen aikana tutustutaan mediatutkimuksen eri näkökulmiin ja metodeihin niin maailmanlaajuisesti kuin Suomessakin. Tarkastelun kohteena ovat mm. ajankohtaiset mediailmiöt, eri mediateknologioiden tavat puhutella yleisöjä sekä tieteenalan ajankohtaiset kysymykset.

Opintojakson kohderyhmä

Opintojakso sopii niin mediatekniikan insinööriksi opiskeleville, opettajaksi aikoville, toimittajan uraa suunnitteleville kuin muutoin median parissa työskenteleville ja siitä kiinnostuneille henkilöille. Opinnot eivät edellytä aiempia media-alan opintoja.
Opintojakso korvaa Keski-Pohjanmaan AMK:n Mediatekniikan koulutusohjelman Mediapsykologia-opintojakson (3 op).

Opetusmenetelmät

Arviointiasteikko: 0 - 5

Yhteystiedot

averko@centria.fi 

Seuraa meitä somessa: