TÄYNNÄ! Nuorisotutkimus ja nuorisokulttuurit / AVA1017-3002

Koulutus alkaa
6.5.2020
Koulutus päättyy
26.8.2020
Haku alkaa
16.3.2020
Haku päättyy
30.3.2020
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
50,00€
Laajuus
5 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Opiskelija tutustuu nuorisotutkimuksen keskeisiin näkökulmiin ja nuoruuteen yhteiskunnallisena ilmiönä. Opiskelijalla on käsitys nuorisokulttuurin merkityksistä ja ajankohtaisista ilmiöistä, mukaan lukien verkkomaailma. Opiskelija tutustuu nuorisokulttuurin eri suuntauksiin ja lajeihin, nuorisokulttuurin osakulttuurina ja nuoren kasvukontekstina. Opiskelija ymmärtää yhteiskunnallisten ja kulttuuristen muutosten vaikutuksia nuorten elämään.

Opintojakson tavoitteet

Opiskelija ymmärtää nuorisotutkimuksen lähtökohtia, nuoruuden käsitteen moninaisuuden, nuoruuden eri tieteenalojen tutkimuskohteena, nuorisokulttuurien taustaa ja roolia identiteetin luojana. Opiskelija ymmärtää nuorisotutkimuksen käytäntöjä ja tutkimustapoja, nuorille suunnatun kulttuurin muotoja, nuorten omia elämäntapoja ja kulttuureja sekä itseilmaisua. Perehdytään myös nuorten elämään verkkomaailmassa.

Opintojakson kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat erityisesti kulttuuri-, kasvatus-, psykologia- ja sosiaalialan opiskelijat ja nuorisoalan työntekijät, mutta myös muut aiheesta kiinnostuneet.

Yhteystiedot

averko@centria.fi

Seuraa meitä somessa: