TÄYNNÄ! Päihdetyön peruskurssi / AVE1034-3003

Koulutus alkaa
6.5.2020
Koulutus päättyy
26.8.2020
Haku alkaa
16.3.2020
Haku päättyy
15.3.2020
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
50,00 €
Laajuus
5 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Opintojaksolla perehdytään päihdeongelmaan ilmiönä, käytettäviin käsitteisiin ja käyttäjäryhmiin. Tarkastellaan riippuvuutta ja siitä toipumista erilaisin lähestymistavoin, perehtyen samalla eri työ - ja kuntoutusmenetelmiin.

Opintojakson tavoitteet

Päihdetyön peruskurssi -opintojaksolla perehdyt päihdeongelmien ja päihdehoidon nykytilaan ja omaksut valmiuksia päihdetyön tekemiseen.

Opintojakson kohderyhmä

Kaikille, jotka tarvitsevat päihdetietoutta tulevia työtehtäviään varten tai ovat muuten kiinnostuneita päihdetyön perusteista.

Opetusmenetelmät

Optima- oppimisympäristössä löytyy jakson materiaalit, käydään keskustelua ja tehdään oppimistehtäviä. Vastauksia ja pohdintaa voi kirjoitella kaikessa rauhassa etukäteen esimerkiksi tavallista tekstinkäsittelyä apuna käyttäen ja sitten liittää vastaukset ympäristöön. Aiheeseen liittyvää keskustelua käydään keskustelupalstalla. Opintojakson suorittaminen edellyttää osallistumista keskusteluun. Myös muiden osallistujien opintotuotosten kommentointi on suotavaa.

Opintojakson viestinnässä ei pääsääntöisesti käytetä sähköpostia, vaan Optiman omia viestintäkanavia, joten seuraa oppimisympäristössä tapahtuvaa tiedotusta ja osallistu aktiivisesti oppimistasi tukeviin keskusteluihin.

Opintojakson arviointi

Opintojakso arvioidaan hyväksytty-hylätty -asteikolla.

Yhteystiedot

averko@centria.fi

Linkit

 

 

Seuraa meitä somessa: