TÄYNNÄ! / Päihdetyön peruskurssi / AVE1034-3011

Koulutus alkaa
5.5.2021
Koulutus päättyy
25.8.2021
Haku alkaa
15.3.2021
Haku päättyy
14.3.2021
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
0,00€
Laajuus
5 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Opiskelija
- Tietää suomalaisten päihteiden käytön historiaa ja tuntee suomalaisen päihdepolitiikan ja päihdehuollon historiallista kehitystä
- Tuntee päihdehuollon keskeisen lainsäädännön
- Tietää erilaisia päihteitä ja osaa kuvata niiden vaikutuksia.
- Osaa kuvata riippuvuuden kehittymistä, erilaisia riippuvuuksia ja riippuvuuden ulottuvuuksia
- Osaa arvioida omia asenteitaan suhteessa päihteisiin ja päihderiippuvuusongelmiin.
- Tietää kuntoutumisprosessin vaiheet ja osaa ohjata asiakkaita/potilaita palvelujärjestelmässä.

Opintojakson kohderyhmä

Opintojakso on tarkoitettu ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille tai työelämässä toimiville, jotka työtehtävissään tarvitsevat päihdetietoutta.

Opintojakson aikataulua

Opintojaksolla oppimateriaali on oppimisympäristössä koko opintojakson ajan ja se on tarkoitus käydä läpi järjestyksessä osiosta 1 alkaen.
Opintojaksolla osa tehtävistä on essee-, osa keskustelutehtäviä pienryhmässä sekä lakitesti. Opintojakson suorittaminen edellyttää essee-tehtävien suorittamista hyväksytysti (H3 taso) ja aktiivista osallistumista keskustelualueen tehtäviin annettujen kriteerien mukaan.

Opetusmenetelmät

Jatkuva arviointi. Esseevastauksissa edellytetään kirjallisen työn ohjeiden noudattamista. Lakitestin läpäisyraja on 6/10. Keskustelutehtävissä edellytetään aktiivista osallistumista omassa pienryhmässä.
 
Opintojaksoon ei kuulu lopputenttiä. Arviointi perustuu jatkuvaan arviointiin (H3 taso).

Edeltävät opinnot

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

 

Kirjallisuus

Oppimateriaali ja lisämateriaali löytyvät opintojakson itslearning-työtilasta.

Yhteystiedot

averko@centria.fi

Seuraa meitä somessa: