TÄYNNÄ! / Repetera svenska / AVA1027-3003

Koulutus alkaa
5.5.2021
Koulutus päättyy
18.8.2021
Haku alkaa
15.3.2021
Haku päättyy
17.3.2021
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
0,00 €
Laajuus
3 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

 

 

Opiskelija opiskelee ruotsin kielen perusrakenteita ja keskeistä sanastoa. Opiskelija kehittää suullisia ja kirjallisia valmiuksia opiskella ammatillista kieltä. B1-taso saavutetaan tekemällä suullisia ja kirjallisia harjoituksia.

 

Opintojakson tavoitteet

Opiskelija omaksuu ruotsin kielen keskeiset rakenteet ja keskeisen sanaston. Hän kehittää kielen oppimisvalmiuksiaan sekä valmiuksiaan opiskella ammatillista ruotsin kieltä.

Opiskelija kehittää pääasiassa ruotsin kirjallisia taitojaan ja vähemmässä määrin myös suullisia taitojaan.

Opiskelija omaksuu taidon itsenäiseen ja vastuuntuntoiseen työskentelyyn sekä sisäistää positiivisen asenteen oppimiseen.

Opiskelija osaa käyttää tarjolla olevia apuvälineitä taitavasti.

Opintojakson kohderyhmä

Opintojakso soveltuu opiskelijoille, jotka eivät ole käyneet lukiota tai joiden ruotsin opiskelusta on aikaa ja kielitaito puutteellinen. Opintojakso soveltuu opiskelijoille, jotka haluavat vahvistaa ruotsin kielen taitojaan usealla osa-alueella.

Opetusmenetelmät

Luetun tekstin ymmärtäminen
Kielioppivideoita ja harjoituksia (käännösharjoituksia, laita sana oikeaan muotoon –harjoituksia, pieniä kirjoitustehtäviä)

3 opintopistettä vastaa 81 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointi: Hyväksytty / hylätty

70% tehtävistä suoritettu hyväksytyllä tavalla.

- Itslearning korjaa osan tehtävistä (pääasiassa ne, joissa täydennetään yksi sana)
- Opettaja korjaa osan tehtävistä (pääasiassa ne, joissa kirjoitetaan tekstiä sekä kaikki suulliset tehtävät)

Edeltävät opinnot

Toisen asteen ruotsin opinnot.

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

Kirjallisuus

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Opiskelija tarvitsee oikeinkirjoitusohjelmaa, johon ruotsin voi asentaa, esim. Word.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

Yhteystiedot

averko@centria.fi

Seuraa meitä somessa: