TÄYNNÄ! Sähköinen liiketoiminta / AVE1040-3002

Koulutus alkaa
6.5.2020
Koulutus päättyy
26.8.2020
Haku alkaa
16.3.2020
Haku päättyy
15.3.2020
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
50,00 €
Laajuus
5 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

 

Opintojakso perehdyttää opiskelijan tietoverkkojen hyödyntämiseen liiketoiminnassa, sähköisen liiketoiminnan käsitteisiin, järjestelmiin ja toimintaperiaatteisiin. Keskeinen sisältö muodostuu peruskäsitteistä ja strategioista sekä niiden sulautumisesta yrityksen pää-, kasvu ja kilpailustrategioihin.

Opintojakson oppimateriaali, linkit ja tehtävät löytyvät oppimisympäristöstä, jonka osoitteet ja salasanat saat opintojakson alkaessa.

Opintojakso suoritetaan vaiheittain siten, että ensin perehdytään osaan oppimateriaalista, jonka jälkeen tehdään ja palautetaan siihen liittyvät tehtävät. Tehtävät ovat kertaustehtäviä, keskustelutehtäviä sekä harjoitustöitä. Harjoitukset on laadittu siten, että kustakin kokonaisuudesta tehdään kertaustehtäviä ja lopuksi vaativamman tason harjoitustyö.

Opinnoissa opiskelijat etenevät itsenäisesti noudattaen ohjeaikataulua. Osa opintojakson tehtävistä on toisten opiskelijoiden kanssa suoritettavia keskusteluja keskustelupalstalla, joten aikataulun noudattaminen on oman ja toisten opiskelijoiden opintojen edistymisen kannalta tärkeää.

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina noin kolmen kuukauden kuluessa.

Opintojakson tavoitteet

 

Opintojaksolla opiskelija oppii sähköisen liiketoiminnan perusteet sekä siihen liittyvän keskeisen lainsäädännön. Opiskelija oppii ymmärtämään sähköisen kaupankäynnin strategioita sekä sähköisen kaupankäynnin sulautumisen yrityksen pää-, kasvu ja kilpailustrategioihin.

Opintojakson kohderyhmä

 

Kohderyhmänä ovat kaikki verkkoliiketoiminnasta kiinnostuneet.

Opetusmenetelmät

 

Opintojakson arviointi suoritetaan asteikolla 0-5, jossa 1= välttävä, 3= hyvä, 5 = kiitettävä. Arviointi perustuu kertaus- ja harjoitustehtäviin. Tehtävistä tulee palauttaa kaikki ja olla vähintään 75 % hyväksytysti suoritettuna. Harjoitustehtävän painotus on 40% opintojakson kokonaisarvioinnista. Arviointi suoritetaan mikäli opiskelija on palauttanut kaikki kertaustehtävät määritetyssä aikataulussa tutorille.

Edeltävät opinnot

Edeltävänä osaamisena suositellaan markkinoinnin perusopintojen hallintaa.

Yhteystiedot

averko@centria.fi

Linkit

 

 

Seuraa meitä somessa: