TÄYNNÄ! Saksan alkeiskurssi / AVE1036-3003

Koulutus alkaa
6.5.2020
Koulutus päättyy
26.8.2020
Haku alkaa
16.3.2020
Haku päättyy
15.3.2020
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
60,00 €
Laajuus
6 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

 

Opintojakso on jaettu yhdeksään moduuliin, joissa osallistujat eri teemojen kautta oppivat saksan kielen keskeistä sanastoa ja kielioppia sekä tutustuvat saksankielisiin maihin, muutamaan Saksan kaupunkiin ja mielenkiintoisiin matkakohteisiin Saksassa.

Opintojakson oppimisympäristönä käytetään Optimaa. Kirjallisten tehtävien ja testien lisäksi kurssiin sisältyy suullisia äänitystehtäviä, jotka suoritetaan käyttämällä Optiman äänitysohjelmaa. Opintojakson lopussa on tentti (verkossa).

Opintojakson tavoitteet

Opintojaksolla omaksut saksan kielen perusteet.

Opintojakson kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka haluavat oppia käyttämään saksan kieltä suullisesti ja kirjallisesti helpohkoissa arki- ja työelämän tilanteissa tai esimerkiksi matkailijana saksankielisessä maassa.

Opetusmenetelmät

Opintojakson arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Hyväksytty suoritus edellyttää, että osallistuja suorittaa kaikki opintojaksoon liittyvät tehtävät ja saa hyväksytyn arvosanan opintojakson kirjallisesta loppukokeesta.

Yhteystiedot

averko@centria.fi


 

Linkit

 

 

Seuraa meitä somessa: