TÄYNNÄ! / Seksuaaliterveyden perusteet / AVA1012-3005

Koulutus alkaa
5.5.2021
Koulutus päättyy
23.6.2021
Haku alkaa
15.3.2021
Haku päättyy
14.3.2021
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
0,00€
Laajuus
2 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Opintojaksolla perehdytään laajasti seksuaaliterveyden peruskäsitteisiin. Opintojaksolla määritellään seksuaaliterveyttä elämänkaarinäkökulmasta ja pohditaan, miten lapsen seksuaalisuus kehittyy, mitä haasteita nuori ja aikuinen kohtaa omassa seksuaalisuudessaan sekä miten ikääntyminen ja erilaiset sairaudet vaikuttavat ihmisen seksuaalisuuteen. Opintojaksolla lähestytään seksuaaliterveyttä myös sosiaali- ja terveysalan ammatillisuuden ja monikulttuurisuuden näkökulmasta.


Opintojakson sisältö ja työskentelyprosessi:


Osa 1. Seksuaalisuus voimavarana
- Lapsen ja nuoren seksuaali-identiteetin kehittyminen
- Aikuisen moninainen seksuaalisuus
- Ikääntyvän miehen ja naisen seksuaaliterveys

Osa 2. Potilaan ja asiakkaan seksuaalisuuden kohtaaminen
- Sairauksien vaikutus seksuaaliterveyteen
- Seksuaalisuuteen liittyvä ohjaus ja neuvonta

Työskentelyprosessi:
Työskentely toteutetaan verkkovälitteisesti erilaisten oppimistehtävien ja verkkokeskustelujen avulla. Opintojakson kesto on 8 viikkoa.

Opintojakson tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

- osaa selittää seksuaaliterveyden peruskäsitteitä
- vertailee seksuaalisuutta voimavarana elämänkulun eri vaiheissa
- soveltaa menetelmiä, edistää seksuaaliterveyttä valitsemassaan elämänkulun vaiheessa
- osaa arvioida seksuaaliterveyden merkitystä käytännön hoitotyössä
- osaa arvioida, miten erilaiset sairaudet vaikuttavat potilaan/asiakkaan seksuaalisuuteen
- osaa ohjata potilaita/asiakkaita seksuaaliterveyteen liittyvissä kysymyksissä ja ymmärtää miten asiakkaan/potilaan kulttuuritausta voi vaikuttaa hänen tapaansa toteuttaa seksuaalisuuttaan.

Opintojakson kohderyhmä

Perustiedot ihmisen kokonaisvaltaisuudesta sekä yksilöllisestä kasvusta ja kehittymisestä.

Opetusmenetelmät

 

Hyväksytty/Hylätty

Kirjallisuus

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.


Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Yhteystiedot

averko@centria.fi

Seuraa meitä somessa: