TÄYNNÄ! Sisällön tuottaminen tietoverkkoon / AVE1037-3002

Koulutus alkaa
6.5.2020
Koulutus päättyy
26.8.2020
Haku alkaa
16.3.2020
Haku päättyy
23.3.2020
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
50,00€
Laajuus
5 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Opintojaksolla omaksut verkkosivustojen suunnitteluun ja toteutukseen sekä internet-markkinointiin liittyviä asioita. Opit sisällön tuottamiseen tarvittavien ohjelmien käyttöä sekä HTML- ja JavaScript-ohjelmointikieltä.

Opintojakson tavoitteet

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkko-opintoina ja voit suorittaa opinnot omaan tahtiin noin kolmen kuukauden kuluessa.
Opintojakson toteuttamisessa vaadittava software:
Tavanomaiset verkkoselaimet sekä sähköpostiohjelma.
Oppimateriaali sisältää tehtäviä, jotka perehdyttävät sinut www-sivujen suunnitteluun ja toteutukseen sekä verkkoviestinnän mahdollisuuksiin yritystoiminnan näkökulmasta. Kaikki tarvittava oppimateriaali on opintojakson oppimisympäristössä tai suorina linkkeinä sivuille.
Opintojakson aiheita ovat:
• Työvälineohjelmistot
• Julkaisukielet
• Kuvankäsittely www-sivuille
• Www-sivuston julkaisu
• Verkkosivustojen suunnittelun perusteet
• Digitaalinen markkinointi
Teet oppimateriaalin kuuluvat harjoitustyöt sekä yhden laajemman harjoitusprojektin, jossa suunnitellaan ja toteutetaan www-sivusto. Opintojaksolla on muutamia verkkokeskusteluina toteutettuja harjoituksia. Opintojaksolla voit käyttää mitä tahansa soveltuvia ohjelmistoja (www-editori, kuvankäsittelyohjelma, ftp-ohjelma). Opintojakson esimerkeissä on käytetty freeware-ohjelmistoja, jotka voit ladata Internetistä ilmaiseksi ja asentaa omalle tietokoneellesi.

Opintojakson kohderyhmä

Opiskelijalta edellytetään Html-kielen tyydyttävä tuntemus ja javascriptin alkeet.

Yhteystiedot

averko@centria.fi

Seuraa meitä somessa: