TÄYNNÄ! / Sisällön tuottaminen tietoverkkoon / AVE1037-3005

Koulutus alkaa
5.5.2021
Koulutus päättyy
25.8.2021
Haku alkaa
15.3.2021
Haku päättyy
24.3.2021
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
0,00€
Laajuus
5 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Erilaiset julkaisukanavat, niiden ominaisuudet ja mahdollisuudet
Sisällön toteuttaminen WordPress-julkaisualustalle.
Yksinkertaisen verkkosivun toteuttaminen ja sosiaalisen median syötteiden käyttö verkkosivustolla.

Teet oppimateriaalin kuuluvat harjoitustyöt, joista muodostuu kurssin aikana laajempi kokonaisuus. Tämä sisältää verkkosivuston suunnittelun ja toteutuksen WordPress -alustalla.

Opintojakson tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää ja osaa hyödyntää verkossa toimivia julkaisualustoja ja palveluita sivuston julkaisemiseen.

Opiskelija osaa arvioida erilaisten palveluiden toimivuutta sekä valita niistä soveltuvimman.
Opiskelija osaa toteuttaa selkeän ja toimivan verkkosivuston, hyödyntäen olemassa olevia palveluita.

Opiskelija pystyy tuottamaan toimivan verkkosivuston WordPress -julkaisualustaa käyttäen sekä osaa muokata sivustonsa rakenteita HTML- ja CSS- syntaksien avulla.

Opintojakson kohderyhmä

Opiskelijalta edellytetään Html-kielen tyydyttävä tuntemus ja javascriptin alkeet.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina. 

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

 

Arviointiasteikko: 0-5

(1) Opiskelija palauttaa hyväksytysti 50-59% harjoitustehtävistä
(2) Opiskelija palauttaa hyväksytysti 60-69% harjoitustehtävistä

(3) Opiskelija palauttaa hyväksytysti 70-79% harjoitustehtävistä
(4) Opiskelija palauttaa hyväksytysti 80-89% harjoitustehtävistä

(5) Opiskelija palauttaa hyväksytysti 90-100% harjoitustehtävistä

Edeltävät opinnot

Html-kielen tyydyttävä tuntemus ja javascriptin alkeet.

Kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

Yhteystiedot

averko@centria.fi

Seuraa meitä somessa: