TÄYNNÄ! Tietotekniikan perusteet / AVE1045-3003

Koulutus alkaa
6.5.2020
Koulutus päättyy
19.8.2020
Haku alkaa
16.3.2020
Haku päättyy
30.3.2020
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
30,00 €
Laajuus
3 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

 

Opintojakso sisältää seuraavat kokonaisuudet: Käyttöjärjestelmä, tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka. Opiskelija tutustuu opintomateriaaliin omaan tahtiinsa. Kaikkiin kokonaisuuksiin kuuluu palautettavia tehtäviä. Tehtävien eräpäivät ilmoitetaan jakson alussa ja ne jakautuvat tasaisesti koko jakson ajalle. Jaksoon sisältyy myös keskustelutehtäviä opintojakson keskustelupalstalla.

Opintojakson tavoitteet

 

Opintojakson suorittanut osaa itsenäisesti käyttää tietokonetta, hallitsee Excelin, Wordin ja Powerpointin peruskäytön sekä tuntee tietotekniikan peruskäsitteet. Opiskelija osaa perusasioiden lisäksi käyttää mm. opinnäytetyön kirjoituksessa vaadittavia Wordin erikoisominaisuuksia, kuten sisällysluetteloa ja erilaisia sivunumerointeja dokumentin eri osissa.

Opintojakson kohderyhmä

Kaikki tietotekniikan perustaitoja tarvitsevat.

Opetusmenetelmät

Arviointi tapahtuu suoritettavien tehtävien perusteella Hyväksytty/Hylätty -asteikolla.

Yhteystiedot

averko@centria.fi

Linkit

 

 

Seuraa meitä somessa: