TÄYNNÄ! Tietoturvallisuuden kehittäminen organisaatioissa / AVE1043-AVAK20A2

Koulutus alkaa
6.5.2020
Koulutus päättyy
19.8.2020
Haku alkaa
16.3.2020
Haku päättyy
5.4.2020
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
30,00 €
Laajuus
3 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Opintojaksolla perehdytään ensin tietoturvallisuuden teoriaan. Teoriaa hyödynnetään tietoturvallisuuden kehittämisprojektin toteuttamisessa. Kehitysprojektin toteuttaminen pohjautuu esitäytettyihin lomakkeisiin.

Opintojakson tavoitteet

Opintojaksolla opitaan ymmärtämään tietoturvallisuuden merkitys sekä toteuttamaan tietoturvallisuuden kehittämisprojekti.

Opintojakson kohderyhmä

Opintojaksolle voivat osallistua kaikki tietoturvallisuudesta ja sen kehittämisestä kiinnostuneet.

Opetusmenetelmät

Tietoturvallisuus opintojakso on jaettu 8 osaan, joiden suoritusaika on 1 - 2 viikkoa. Kuhunkin jaksoon liittyy oma oppimateriaalinsa sekä harjoitustehtävä, jonka ratkaisu luovutetaan annetun aikataulun mukaisesti tutorin arvioitavaksi. Opintojakson aikana opiskelija kommunikoi tutorinsa ja opiskelijatovereidensa kanssa oppimisalustan postin ja keskusteluryhmän kautta.

 Opintojakso arvioidaan hyväksytty - hylätty -asteikolla.

Yhteystiedot

averko@centria.fi

Seuraa meitä somessa: