TÄYNNÄ! / Tietoturvallisuuden kehittäminen organisaatioissa / AVE1043-3004

Koulutus alkaa
5.5.2021
Koulutus päättyy
18.8.2021
Haku alkaa
15.3.2021
Haku päättyy
18.3.2021
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
0,00 €
Laajuus
3 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Opintojakso on jaettu kahteen osaan, tietoturvallisuusteoriaan ja kehittämisprojektiin. Kumpaankin osaan liittyy oma oppimateriaali ja harjoitustehtävät, joille on annettu palautusaikataulu. Opintojakson aikana opiskelija kommunikoi tutorinsa ja opiskelijatovereidensa kanssa.

Opintojakson tavoitteet

Opintojaksolla opitaan ymmärtämään tietoturvallisuuden merkitys sekä miten tietoturvallisuuden kehittämisprojekti toteutetaan.

Opintojaksolla perehdytään ensin tietoturvallisuuden teoriaan. Teoriaa hyödynnetään tietoturvallisuuden kehittämisprojektin toteuttamisessa. Kehitysprojektin toteuttaminen pohjautuu esitäytettyihin lomakkeisiin.

Opintojakson kohderyhmä

Opintojaksolle voivat osallistua kaikki tietoturvallisuudesta ja sen kehittämisestä kiinnostuneet.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla käytetään muistisääntöjä ja rakenteellisia oppimismenetelmiä sekä generatiivisia oppimismenetelmiä.

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

3 opintopistettä vastaa 81 tuntia opiskelijan työtä.

Opintojakso arvioidaan hyväksytty / hylätty -asteikolla.

Arviointi perustuu jatkuvaan arviointiin.

Arviointi ja opiskelijan saama palaute on sekä laadullista että sanallista arviointia. Opintojakson arvioinnin perusteet ja muodot kuvataan opiskelijoille opintojakson perustiedoissa sekä opintojen alussa.

Hyväksyttyyn arvosanaan vaaditaan opintojakson molempien osien suorittaminen.

Kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden

Yhteystiedot

averko@centria.fi

Seuraa meitä somessa: