TÄYNNÄ! / Uusiutuvat energiat sähkön ja lämmön tuotannossa / AVA1004-3005

Koulutus alkaa
5.5.2021
Koulutus päättyy
25.8.2021
Haku alkaa
15.3.2021
Haku päättyy
18.3.2021
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
0,00 €
Laajuus
5 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Opintojaksossa käydään läpi Suomen tärkeimmät uusiutuvan energian lähteet ja niiden käyttötavat ja -tekniikat sähkön ja lämmön tuotannossa. Uusiutuvaa energiaa ovat vesivoima, tuuli- ja aurinkovoima, lämpöpumput, metsäbioenergia ja biokaasut. Pääpaino on metsäbioenergiassa ja lämpöpumpuissa. Opintojakson sisältö jakautuu seuraaviin lukuihin:

  1. Johdanto
  2. Energian tuotanto ja kulutus Suomessa
  3. Vesivoima
  4. Tuuli- ja aurinkoenergia
  5. Lämpöpumput
  6. Metsäbioenergia
  7. Biokaasu

 

 

Opintojakson tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle uusiutuviin energioihin ja niiden käyttöön sekä teknisiin toteutustapoihin liittyvät perustiedot. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää mitä on uusiutuva energia ja kuinka niitä voidaan hyödyntää erityisesti sähkön ja lämmön tuotannossa. Lisäksi opiskelija oppii tietämään mikä on uusiutuvien energioiden rooli/merkitys Suomen energiataloudessa. Opintojakso antaa myös hyvät edellytykset seurata alaa ja sen kehittymistä kirjallisuuden ja/tai erilaisten seminaarien avulla.

Opintojakson kohderyhmä

Opintojakso soveltuu kaikille uusiutuvista energioista kiinnostuneille, mutta varsinkin insinööriopiskelijoille.

Opetusmenetelmät

Opintojakson tarkempi sisältö ja opiskelumateriaali löytyvät kokonaisuudessaan Itslearning-oppimisympäristöstä. Materiaaliin sisältyy runsaasti teoriaa, laskuesimerkkejä, kuvia ja varsinkin linkkejä muualle nettiin. Opintojakso suoritetaan kokonaisuudessaan verkossa Itslearning-oppimisympäristössä. Lähiopetusta tai erillistä valvottua tenttiä ei ole. Suoritus tapahtuu tekemällä ja palauttamalla annetussa aikataulussa tutoropettajan antamat tehtävät ja harjoitukset oppimisympäristön kautta. Aikaa opintojakson suorittamiseen on noin 12 viikkoa. Opintojaksolla on käytettävissä tutoropettaja, joka on mukana opintojaksolla Itselearning-ympäristössä verkon välityksellä koko opintojakson ajan. Lisäksi käytettävissä on oppimisympäristön oma posti ja keskustelualustat.

Arviointiasteikko: 0-5

Edeltävät opinnot

Oppimateriaalin ymmärtäminen ja tehtävistä suoriutuminen edellyttää normaaleja perustietoja ja -taitoja matematiikasta ja fysiikasta.

Yhteystiedot

averko@centria.fi

Seuraa meitä somessa: