TÄYNNÄ! Venäjän alkeiskurssi / AVA1039-3002

Koulutus alkaa
6.5.2020
Koulutus päättyy
26.8.2020
Haku alkaa
16.3.2020
Haku päättyy
15.3.2020
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
60,00 €
Laajuus
6 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Opintojakso sisältää 9 osaa: aloitusmoduuli ja 8 kappaletta. Jokainen kappale sisältää oppimateriaalia: lukutekstiä, sanastoa, kielioppia, ääni- ja videotiedostoja, tehtäviä ja tietoja tapoista ja kulttuurista.

Opintojakso sisältää kommunikaatiotilanteiden ja sanaston harjoittelua taitotason A1-A2 tavoitteiden pohjalta. Käsiteltävät kielioppirakenteet ovat:

  • kyrilliset aakkoset
  • intonaatio
  • nimikäytäntö (etu-, isä- ja sukunimet)
  • tervehdykset, tapaaminen ja nimen kertominen
  • mielipiteen ilmaisu
  • yksinkertaiset puhelinkeskustelutilanteet
  • perusluvut, viikonpäivät, kuukaudet
  • sanasto, dialogeja ja lukutekstejä.

Oppimisympäristöstä löytyvän materiaalin lisäksi opintojakso sisältää 6-7 verkkotapaamista, jotka tallennetaan. Opiskelijan on osallistuttava verkkotapaamisiin vähintään neljä kertaa. Opiskelijan on suoritettava vähintään 75 % tehtävistä. Opintojaksolla on myös sanakoe, neljä pakollisia tehtävää (kaksi kirjoitustehtävää, yksi puheen tuottamistehtävä ja yksi puheen ymmärtämistehtävä). Opintojakson lopussa pidetään verkkotentti.

Opintojakson tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida suullisesti ja kirjallisesti venäjän kielellä tavanomaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä vapaa-aikana että työssä. Hän osaa lukea ja kirjoittaa kyrillisillä kirjaimilla käsin ja tietokoneella. Opiskelijat saavat tietoja nykyaikaisesta Venäjästä ja tutustuvat venäläisiin perinteisiin ja kulttuuriin.
Oppimistavoitteet perustuvat yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolle A1-A2 oppimiseen, opettamiseen ja kielten arviointiin. Tavoitteet sovitetaan kulloinkin taitotasoa vastaaviksi.

Opetusmenetelmät

Opintojakson arviointi: tyydyttävä (1 tai 2), hyvä (3 tai 4), erinomainen (5), ei suoritettu (0).

Yhteystiedot

averko@centria.fi

Seuraa meitä somessa: