TÄYNNÄ! / Venäjän alkeiskurssi / AVA1039-3005

Koulutus alkaa
5.5.2021
Koulutus päättyy
25.8.2021
Haku alkaa
15.3.2021
Haku päättyy
14.3.2021
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
0,00 €
Laajuus
6 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Opintojakso sisältää 9 osaa: aloitusmoduuli ja 8 kappaletta. Jokainen kappale sisältää oppimateriaalia: lukutekstiä, sanastoa, kielioppia, ääni- ja videotiedostoja, tehtäviä ja tietoja tapoista ja kulttuurista.

Opintojakso sisältää kommunikaatiotilanteiden ja sanaston harjoittelua taitotason A1-A2 tavoitteiden pohjalta. Käsiteltävät kielioppirakenteet ovat:

- kyrilliset aakkoset
- intonaatio
- nimikäytäntö (etu-, isä- ja sukunimet)
- tervehdykset, tapaaminen ja nimen kertominen
- mielipiteen ilmaisu
- yksinkertaiset puhelinkeskustelutilanteet
- perusluvut, viikonpäivät, kuukaudet
- sanasto, dialogeja ja lukutekstejä.

Oppimisympäristöstä löytyvän materiaalin lisäksi opintojakso sisältää 6-7 verkkotapaamista, jotka tallennetaan. Opiskelijan on osallistuttava verkkotapaamisiin vähintään neljä kertaa. Opiskelijan on suoritettava vähintään 75 % tehtävistä.

Opintojaksolla on myös sanakoe, neljä pakollisia tehtävää (kaksi kirjoitustehtävää, yksi puheen tuottamistehtävä ja yksi puheen ymmärtämistehtävä). Opintojakson lopussa pidetään verkkotentti.

Opintojakson tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida suullisesti ja kirjallisesti venäjän kielellä tavanomaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä vapaa-aikana että työssä. Hän osaa lukea ja kirjoittaa kyrillisillä kirjaimilla käsin ja tietokoneella. Opiskelijat saavat tietoja nykyaikaisesta Venäjästä ja tutustuvat venäläisiin perinteisiin ja kulttuuriin.

Oppimistavoitteet perustuvat yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolle A1-A2 oppimiseen, opettamiseen ja kielten arviointiin. Tavoitteet sovitetaan kulloinkin taitotasoa vastaaviksi.

Opintojakson kohderyhmä

Kaikille venäjän kielen alkeista kiinnostuneille.

Opetusmenetelmät

Jokaisessa kappaleessa on oppimateriaalia (teksti, ääni- ja videomateriaalia, kielioppia), tehtävät ja kappaleen sanastoa.

Kielen opiskelu on erilaisten taitojen kehittämistä, kuten lukemista, kirjoittamista, puheen ymmärtämistä, puhumista ja sanojen ja kieliopin oppimista. Sen vuoksi opintojakso sisältää erilaisia harjoituksia ja tehtäviä näiden taitojen kehittämistä varten, kuten käsin ja tietokoneella kirjoittamista, suullisia ja äänitehtäviä, sekä sana- ja kielioppikokeita.

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

6 opintopistettä vastaa 162 tuntia opiskelijan työtä.

Opintojaksolle osallistuminen vaatii headsetin (kuulokkeet+mikrofonin).

Opiskelija suorittaa kirjallisia tehtäviä verkossa, suullisia harjoituksia verkkotapaamisissa ja on aktiivinen keskustelufoorumissa.

Opintojakson arviointi: tyydyttävä (1 tai 2), hyvä (3 tai 4), erinomainen (5), ei suoritettu (0).

(1) Alle puolet pakollisia tehtäviä ja alle 50% muita tehtäviä suoritettu
(2) Vain osa kaikista pakollisista tehtävistä ja 50% muita tehtäviä suoritettu

(3) Kaikki pakolliset tehtävät ja 50% muita tehtäviä suoritettu
(4) Kaikki pakolliset tehtävät ja alle 75% muita tehtäviä suoritettu

(5) Kaikki pakolliset tehtävät ja ainakin 75% muita tehtäviä suoritettu

Edeltävät opinnot

ei edeltäviä opintoja.

Kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Yhteystiedot

averko@centria.fi

Seuraa meitä somessa: