TÄYNNÄ! / Yrittäjyys ja yrityksen toimintaympäristö / AV00AI13-3001

Koulutus alkaa
5.5.2021
Koulutus päättyy
25.8.2021
Haku alkaa
15.3.2021
Haku päättyy
14.3.2021
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
0,00 €
Laajuus
5 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Yrittäjyys ja yritystalous
Minä yrittäjänä
Yritys ja sen liikeidea
Yritystoiminta eri toimialoilla

Opintojakson tavoitteet

Opiskelija muodostaa kokonaisvaltaisen käsityksen yritystoiminnasta, yrittäjyydestä ja niiden merkityksestä itselle ja yhteiskunnalle. Tuntee kansantalouden keskeiset käsitteet sekä saa käsityksen yrityksestä osana makroympäristöä.
Opiskelija perehtyy yrittäjyyden käsitteeseen laaja-alaisesti (mm. sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys) sekä tunnistaa ja osaa analysoida omia yrittäjävalmiuksiaan.
Opiskelija ymmärtää käsitteet yritysidea ja liikeidea sekä niiden pohjalta rakennettavan liiketoimintasuunnitelman merkityksen.
Opiskelija ymmärtää toimialakäsitteen monimuotoisuuden ja perehtyy eri toimialoihin ja niiden merkitykseen.

Opetusmenetelmät

Oppimistehtävät, yhteinen verkkotyöskentely, tiedonhaku

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Arviointiasteikko: Hyväksytty /hylätty

Arviointikriteerit: Kaikkien tehtävien hyväksytty suoritus.

Arviointi perustuu laadittuihin oppimistuotoksiin ja niiden laatuun. Huomioitavaa on oman oppimisen kehittyminen sekä asianmukainen lähteiden käyttö.

Yrittäjyys ja yritystalous - kaksi tuotosta
Minä yrittäjänä - kaksi tuotosta
Yritys ja sen liikeidea - kaksi tuotosta
Yritystoiminta eri toimialoilla: kaksi tuotosta, joista toinen ryhmätehtävänä.

Kirjallisuus

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

Yhteystiedot

averko@centria.fi

Seuraa meitä somessa: