Tekniset kierrot - metallien kestävä käyttö ja kierrättäminen / AVA013 K19/1 RYHMÄ ON TÄYNNÄ!!

Koulutus alkaa
30.1.2019
Koulutus päättyy
10.4.2019
Haku alkaa
19.11.2018
Haku päättyy
3.1.2019
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
40,00 €
Laajuus
4 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Opintojakson sisältö:

SoleOPS 3.6.1 / Toteutussuunnitelma

 • Johdanto metallien kiertotalouteen
 • Kiertotalous kaivosteollisuudessa
 • Kiertotalous metallien valmistusteollisuudessa
 • Metallien käyttö ja kierrätys
 • Metallituotteiden elinkaariarviointi, sivuvirrat ja hävikki
 • Metalliteollisuuden taloudellinen ohjaus ja lainsäädäntö
 • Nykyisen kierrätysprosessin kuvaus: romun keräys, kemiallinen ja mekaaninen erottelu sekä materiaalien uudelleenkäyttö
 • Elektroniikkaromun kierrätys
 • Elektroniikkaromun hyödyntämismahdollisuudet
 • EU:n kierrätysideologia
 • Miksi analysoidaan?
 • Näytematriisi ja näytteen käsittely
 • Analysointimenetelmät
 • Työturvallisuus

Opintojakson tavoitteet

SoleOPS 3.6.1 / Toteutussuunnitelma

Opiskelija:

 • hallitsee perusteet metallien tuotannosta sekä osaa kuvata perusperiaatteet kaivos- ja metallien valmistusteollisuuden kierroista
 • ymmärtää ympäristönsuojelun eettisen ja lainsäädännöllisen merkityksen osana metallien tuotantoketjua
 • osaa kuvata metallituotteiden kestävän käytön ja kierrättämisen periaatteet sekä hallitsee elinkaarianalyysin perusperiaatteet
 • osaa perusteet metallituotteiden valmistuksen sivuvirroista ja hävikistä
 • tunnistaa metalliteollisuuden taloudellisen ohjauksen ja lainsäädännön merkityksen
 • tunnistaa elektroniikkaromun potentiaaliset mahdollisuudet
 • osaa kuvata, miten elektroniikan kierrätys toimii ja mitkä ovat sen haasteet
 • osaa ideoida uusia elektroniikkaromun hyödyntämismahdollisuuksia EU:n kierrätysideologian pohjalta
 • ymmärtää analysoinnin merkityksen sekä osaa arvioida erilaisia metallien analysointiin käytettäviä menetelmiä
 • ymmärtää oikeaoppisen näytteenoton merkityksen analyysin kannalta, hallitsee näytteen käsittelyn sekä osaa toimia turvallisesti laboratoriossa.

Opetusmenetelmät

SoleOPS 3.6.1 / Toteutussuunnitelma

Arviointiasteikko 0 - 5

Yhteystiedot

averko@centria.fi

Seuraa meitä somessa: