Tekniset kierrot - metallien kestävä käyttö ja kierrättäminen AVA1043-3003

Koulutus alkaa
2.10.2019
Koulutus päättyy
11.12.2019
Haku alkaa
2.9.2019
Haku päättyy
13.9.2019
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
40,00€
Laajuus
4
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

- Johdanto metallien kiertotalouteen 
- Kiertotalous kaivosteollisuudessa 
- Kiertotalous metallien valmistusteollisuudessa 
- Metallien käyttö ja kierrätys 
- Metallituotteiden elinkaariarviointi, sivuvirrat ja hävikki 
- Metalliteollisuuden taloudellinen ohjaus ja lainsäädäntö 
- Nykyisen kierrätysprosessin kuvaus: romun keräys, kemiallinen ja mekaaninen erottelu sekä materiaalien uudelleenkäyttö 
- Elektroniikkaromun kierrätys 
- Elektroniikkaromun hyödyntämismahdollisuudet 
- EU:n kierrätysideologia 
- Miksi analysoidaan? 
- Näytematriisi ja näytteen käsittely 
- Analysointimenetelmät 
- Työturvallisuus

Opintojakson tavoitteet

Opiskelija: 
- hallitsee perusteet metallien tuotannosta sekä osaa kuvata perusperiaatteet kaivos- ja metallien valmistusteollisuuden kierroista 
- ymmärtää ympäristönsuojelun eettisen ja lainsäädännöllisen merkityksen osana metallien tuotantoketjua 
- osaa kuvata metallituotteiden kestävän käytön ja kierrättämisen periaatteet sekä hallitsee elinkaarianalyysin perusperiaatteet 
- osaa perusteet metallituotteiden valmistuksen sivuvirroista ja hävikistä 
- tunnistaa metalliteollisuuden taloudellisen ohjauksen ja lainsäädännön merkityksen 
- tunnistaa elektroniikkaromun potentiaaliset mahdollisuudet 
- osaa kuvata, miten elektroniikan kierrätys toimii ja mitkä ovat sen haasteet 
- osaa ideoida uusia elektroniikkaromun hyödyntämismahdollisuuksia EU:n kierrätysideologian pohjalta 
- ymmärtää analysoinnin merkityksen sekä osaa arvioida erilaisia metallien analysointiin käytettäviä menetelmiä 
- ymmärtää oikeaoppisen näytteenoton merkityksen analyysin kannalta, hallitsee näytteen käsittelyn sekä osaa toimia turvallisesti laboratoriossa.

Opintojakson aikataulua

Arviointiasteikko: 0-5

Yhteystiedot

averko@centria.fi

Seuraa meitä somessa: