Teollisen pintakäsittelyn koulutus

Koulutus alkaa
28.1.2021
Koulutus päättyy
7.6.2021
Haku alkaa
24.11.2020
Haku päättyy
8.2.2021
Hinta
maksuton
Laajuus
90 pv
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Työvoimakoulutus

Tutustu koulutuksen esittelyvideoon tästä

Koulutusaika: 28.1.-7.6.2021 (90 pv)

Infotilaisuus
Koulutuksen infotilaisuus ma 7.1.21. klo 13 verkossa Teams-yhteydellä, johon pääsee tästä linkistä:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWNiZDkzNGEtOGIyMy00ZDI1LTllMDgtMTg1Zjk3ZDMzODg5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22accae615-8d17-4ca5-bfc5-c8d799c2dc2e%22%2c%22Oid%22%3a%2215b4a9cf-486e-4f40-9623-fade2b0d65b1%22%7d

Hakeminen
8.2.21 mennessä TE-palveluiden kautta: https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/695409
Koulutuksen numero 695409

Koulutuspaikka
Lähiopetus Centria-ammattikorkeakoululla, Joutsentie 11, Ylivieska

Oletko kiinnostunut teollisesta pintakäsittelystä ja haluaisit työllistyä pintakäsittelytehtäviin? Teollista pintakäsittelyä tehdään mm. erilaisissa puutuoteteollisuuden yrityksissä. Alueella on mm. saha-, ovi- ja ikkunateollisuutta, listan valmistusta sekä kalustevalmistajia, jotka tarvitsevat osaavaa työvoimaa pintakäsittelyn tehtäviin.

Koulutuksessa saadaan osaamista teollisesta pintakäsittelystä ja sen vaatimuksista yrityksen tarpeisiin. Tavoitteena on kehittää monipuolisesti opiskelijan ammattitaitoa teollisen pintakäsittelyn alalla sekä työllistyä teollisen pintakäsittelyn tehtäviin.
Kohderyhmänä ovat TE-toimiston asiakkaat, jotka soveltuvat koulutukseen ja jotka ovat kiinnostuneet teollisen pintakäsittelyn tehtävissä työskentelemisestä. Tiettyä pohjakoulutusta ei vaadita.
 
Koulutuksessa perehdytään pintakäsittelyn perusteisiin, pintakäsittelyprosessiin, aineisiin, laitteisiin, työturvallisuuteen, pintakäsittelylinjan hallintaan, huoltoon ja ylläpitoon sekä pintakäsiteltävien tuotteiden laatuun ja testausmenetelmiin. Koulutuksen jälkeen osallistuja voi toimia linjankäyttäjänä pintakäsittelyä tekevässä yrityksessä. Tavoitteena on myös tukea yrityksiä osaavan työvoiman saamisessa.

Koulutuksen toteutus
Koulutuksen kesto on 90 pv, josta 30 päivää tietopuolista opetusta ja 60 pv työssäoppimista yrityksessä. Tietopuolinen opiskelu koostuu lähiopetuksesta, teoriasta ja käytännön harjoittelutehtävistä. Koulutus on kokopäiväistä, 7 oppituntia päivässä. Lähiopetus järjestetään Ylivieskassa Centria puulaboratoriossa osoitteessa Joutsentie 11, Ylivieska.

Koulutuksessa on valmiita työssäoppimispaikkoja yrityksissä, joissa tehdään teollista pintakäsittelyä. Opiskelija on työssäoppimassa 1-3:ssa yrityksessä, 20-60 pv/yritys.

Koulutuksessa on valmiita työssäoppimispaikkoja mm. seuraavissa yrityksissä:
Edux Ovet Oy, Nivala
Pihla Group, Eskola
E.T. Listat Oy, Ylivieska
Maler Oy, Ylivieska
Topi-Keittiöt Oy, Kalajoki
HR Ikkunat Oy, Kalajoki

Koulutuksen sisältö
Opiskeluun orientointi
Pintakäsittelyn perusteet
Korttikoulutukset (työturvallisuuskortti, trukkikortti ja EA1)
Pintakäsitellyn tuotteen laatu
Lean-periaatteet
Huolto ja kunnossapito
Käytännön pintakäsittelyratkaisut
Työnhakuvalmennus
Työssäoppiminen 60 pv

Lisätietoja koulutuksesta
Kouluttaja Elisa Saarela, 044 4492 635, elisa.saarela@centria.fi
Kouluttaja Petri Wirkkala, 040 5866 495, petri.wirkkala@centria.fi
Koulutuspäällikkö Paula Oja, 044 4492 721, paula.oja@centria.fi

Lisätietoja koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista etuuksista saat valtakunnallisesta TE-puhelinpalvelun Koulutusneuvonnasta, p. 0295 020 702 tai sähköpostilla osoitteesta koulutusneuvonta@te-toimisto.fi.

          


Lataa koulutuksen esite PDF-muodossa tästä

Seuraa meitä somessa: