Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

Koulutus alkaa
15.2.2020
Koulutus päättyy
27.3.2020
Haku alkaa
30.11.2019
Haku päättyy
9.2.2020
Hinta
Opintomaksu 75,00 € + 2 x 30,00 € kirjat
Laajuus
5 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen on osa Tukea toimintakykyyn -opintokokonaisuutta, joka toteutetaan yhteistyössä Keski-Pohjanmaan kesäyliopiston sekä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kanssa.

 

 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen -opintojakson sisältö:

- Mielenterveyden EA 1 ja 2®
- Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvä lainsäädäntö, valtakunnalliset ohjeistukset ja ohjelmat sekä kansainväliset ja kansalliset suositukset
- Terveyden edistämisen taloudelliset näkökulmat ml. kustannusvaikuttavuus
- Terveyden edistämisen etiikka ja periaatteet
- Terveyden edistämisen eri tasot (yksilö, yhteisö ja yhteiskunta) ja toimintamuodot (promootio ja preventio)
- Väestön terveyden ja hyvinvoinnin tilanne (voimavarat ja haasteet) ja terveyteen yhteydessä olevat tekijät (suojaavat ja kuormittavat tekijät)
- Kansanterveyttä vähentävät tekijät ja niiden ehkäisy
- Terveystottumusten yhteys terveyteen, riskikäyttäytymisen ehkäisy
- Tapaturmien ehkäisy

Opintojakson suoritettuaan osallistuja ymmärtää yhteiskunnallisen päätöksenteon ja rakenteiden yhteydet terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä. Opintojakson aikana pureudutaan sekä terveyden edistämisen taloudellisiin lähtökohtiin että periaatteisiin. Osallistuja tunnistaa kansanterveysongelmia aiheuttavat tekijät ja osaa hyödyntää olemassa olevaa tietoa väestön terveyshaasteista yksilön ja yhteisön tasolla. Koulutuksen aikana käsitellään riskitekijöitä, jotka heikentävät terveyttä ja toiminta- sekä työkykyä ja johtavat toiminnan vajavuuksiin. Opintojakso kasvattaa osallistujien kykyä arvioida ja kehittää omaa toimintaansa.

Opintojakson aikana suoritetaan Mielenterveysseuran koulutukset Mielenterveyden ensiapu 1 ja 2®. Koulutuksia varten osallistujan tulee hankkia kaksi kirjaa, joiden hinta on 30 € / kpl. Kirjojen tilauksesta huolehtii Centria-ammattikorkeakoulu. Molemmat koulutukset sisältävät kaksi kokonaista koulutuspäivää (7 h / päivä) ja vaativat läsnäolon. Lähipäivien ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Mielenterveyden ensiapu 1® sisältö: Mitä hyvä mielenterveys on? Tunnetaidot, elämän monet kriisit, ihmissuhteet ja vuorovaikutus, arjen taidot.
Mielenterveyden ensiapu 2® sisältö: Masennus ja ahdistuneisuus, psykoosisairaudet, päihdehäiriöt, mielenterveyden kriisit.

 

Opintojaksolle voidaan ottaa max 20 osallistujaa. Osallistujat valitaan hakujärjestyksessä. Koulutukseen valituille lähetetään kutsu sähköpostitse 27.1.2020. Opintojakson aloitusluento järjestetään 1.2. opintokokonaisuuden orientaatiopäivän yhteydessä. Ilmoittautuminen opintojaksolle 24.1.2020 mennessä Hae koulutukseen -linkin kautta (linkki löytyy 1.11. alkaen kuvauksen alta).

 

 HUOM! Mikäli olet osallistumassa myös yliopistokeskuksen ja Keski-Pohjanmaan kesäyliopiston opintojaksoille, ilmoittauduthan näille erikseen. Ohjeet ja linkit ilmoittautumista varten löytyvät yliopistokeskus Chydeniuksen sivuilta osoitteesta

Opintojakson aikataulua

Toteutusaika 15.2.-27.3.2020.

Lähipäivät:
Mielenterveyden ea 1: 20.-21.2.2020
Mielenterveyden ea 2: 19.-20.3.2020
Lähipäivien pituus 7 h, tarkempi aikataulutus ilmoitetaan myöhemmin.

Yhteystiedot

Lisätietoja:
Centria-ammattikorkeakoulu: palveluvastaava Nina Lång, nina.lang@centria.fi, puh. 044 7250 014
Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius: opintoneuvoja Sanna Anttonen, sanna.anttonen@chydenius.fi, puh. 040 8054 408
Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto:koulutussuunnittelija Anita Salmela, anita.salmela@kpkesayliopisto.fi, 040 6802 993

Hae koulutukseen

Seuraa meitä somessa: