Tietotekniikan perusteet / AVE1045-3006

Koulutus alkaa
5.5.2021
Koulutus päättyy
18.8.2021
Haku alkaa
15.3.2021
Haku päättyy
9.4.2021
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
0,00 €
Laajuus
3 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Windows käyttöjärjestelmä, Excel, Word, Powerpoint, tietotekniikan peruskäsitteet

Opintojakson tavoitteet

Opintojakson suorittanut osaa käyttää tietokonetta tehokkaammin, hallitsee Excelin, Wordin ja Powerpointin tärkeimmät toiminnot sekä tuntee tietotekniikan yleisimmät käsitteet. Opiskelija osaa ydinasioiden lisäksi käyttää mm. opinnäytetyön kirjoituksessa vaadittavia Wordin erikoisominaisuuksia, kuten sisällysluetteloa, sivunumerointia, kuvia, kuvioita ja taulukoita. Ohjelmistona käytetään Microsoft Office -ohjelmia. Käyttöjärjestelmänä on Windows.

 

Opintojakson kohderyhmä

Kaikki tietotekniikan perustaitoja tarvitsevat ja tietokoneen käytön tehostamista haluavat.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

3 opintopistettä vastaa 81 tuntia opiskelijan työtä.

Opiskelija tutustuu oppimateriaaliin omaan tahtiinsa. Kaikkiin kokonaisuuksiin kuuluu palautettavia tehtäviä. Tehtävien tavoiteajat ilmoitetaan jakson alussa ja ne jakautuvat tasaisesti koko jakson ajalle. Jaksoon sisältyy myös keskustelutehtäviä opintojakson keskustelupalstalla.

Opintojaksolla ei ole tenttiä, vaan arviointi perustuu jatkuvaan arviointiin.

Opiskelija palauttaa harjoitustehtävät hyväksytysti ja suorittaa muut vaaditut tehtävät (mm. osallistuu keskusteluihin opintojakson keskustelupalstalla)

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty.

Kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Opiskelijalla pitää olla asennettuna omalle koneelle Windows-käyttöjärjestelmä ja uudehko MsOffice -ohjelmistopaketti (sisältäen Word, Excel ja Powerpoint).

Oppimateriaali on Windows 10 ja O365 -versioille, mutta se sopii soveltaen myös hieman vanhemmille versioille, esim. Windows 7 tai uudempi, Office 2013 tai uudempi.

Yhteystiedot

averko@centria.fi

Linkit

 

 

Seuraa meitä somessa: