Tietotekniikan perusteet / AVE1045 K19/1 RYHMÄ ON TÄYNNÄ!!

Koulutus alkaa
30.1.2019
Koulutus päättyy
10.4.2019
Haku alkaa
19.11.2018
Haku päättyy
31.12.2018
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
30,00 €
Laajuus
3 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson tavoitteet

 

Opintojakson suorittanut osaa itsenäisesti käyttää tietokonetta, hallitsee Excelin, Wordin ja Powerpointin peruskäytön sekä tuntee tietotekniikan peruskäsitteet. Opiskelija osaa perusasioiden lisäksi käyttää mm. opinnäytetyön kirjoituksessa vaadittavia Wordin erikoisominaisuuksia, kuten sisällysluetteloa ja erilaisia sivunumerointeja dokumentin eri osissa.

Opintojakson kohderyhmä

Kaikki tietotekniikan perustaitoja tarvitsevat.

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää seuraavat kokonaisuudet: Käyttöjärjestelmä, tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka. Oppilas tutustuu opintomateriaaliin omaan tahtiinsa. Kaikkiin kokonaisuuksiin kuuluu palautettavia tehtäviä. Tehtävien eräpäivät ilmoitetaan jakson alussa ja ne jakautuvat tasaisesti koko jakson ajalle. Jaksoon sisältyy myös keskustelutehtäviä opintojakson keskustelupalstalla.

Arviointi tapahtuu suoritettavien tehtävien perusteella Hyväksytty/Hylätty -asteikolla.

Yhteystiedot

averko@centria.fi

Linkit

 

 

Seuraa meitä somessa: