Toimintaympäristön teologinen hahmottaminen

Koulutus alkaa
5.10.2018
Koulutus päättyy
31.12.2019
Haku alkaa
18.9.2018
Haku päättyy
30.9.2018
Hinta
50 €, opintojakso on maksuton yhteistyökorkeakoulujen opiskelijoille
Laajuus
5 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Opintojakson sisältö
Teologiset peruskäsitteet ja niiden tunnistaminen arkisessa ja ammatillisessa viestinnässä.
Raamatun tutkiminen ajanhistoriallisessa ympäristössä ja sen tulkinta nykyajassa.
Uskonto, elämänkatsomukset ja henkisyys nykysuomalaisessa elämänmuodossa.
Uskontosensitiivinen työote.

Opintojakson tavoitteet

Ymmärrät teologian merkityksen tieteen kentässä.
Tunnistat järjestö- ja nuorisotyön viestinnässä kristillisiä ja muita uskonnollisia käsitteitä ja merkityksiä.
Osaat käydä tunnustavaa ja vastapuolta kunnioittavaa keskustelua elämänkatsomuksellisista ja uskonnollisista kysymyksistä.
Osaat soveltaa kristillistä teologiaa moniammatillisessa toimintaympäristössä sekä järjestö- ja nuorisotyön kehittämisessä.

Opintojakson kohderyhmä

Opintojakso on osa Järjestö- ja nuorisotyön ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon teologisia opintojaksoja. Voidaksesi osallistua ylemmän amk-tutkinnon opintoihin, sinulla tulee olla suoritettuna amk-tutkinto sekä kolme vuotta alan työkokemusta.

Opintojakson aikataulua

Alkaa 5.10.2018, päättyy 31.12.2018.
Lähipäivät Kokkolassa 5.10., 2.11. ja 30.11.2018 klo 9-14. Lähipäiviin mahdollisuus osallistua videovälitteisesti.

Kouluttajat / tutoropettaja

TT, YTM Vesa Nuorva

Edeltävät opinnot

Amk-tutkinto sekä kolme vuotta alan työkokemusta.

Yhteystiedot

Ilmoittautuminen viimeistään 30.9. Hae koulutukseen -linkin kautta.


Lisätietoja: TT, YTM, koulutusalapäällikkö Vesa Nuorva, Centria-ammattikorkeakoulu, puh. 044 449 2640, vesa.nuorva@centria.fi

Seuraa meitä somessa: