Toimiva vuorovaikutus - koulutusta työyhteisöjen kehittämiseen

Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Toimivassa vuorovaikutuksessa molempien keskustelun osapuolien kokemukset tulevat riittävästi ilmaistuksi ja kuulluksi. Mahdollisuudet parantaa vuorovaikutusta löytyvät kahdelta suunnalta. Sekä viestien lähettämistä että vastaanottamista voidaan kehittää.

Toimiva Vuorovaikutus -peruskurssilla keskitytään vahvistamaan ihmissuhdetaitoja. Kurssi soveltuu kaikille, jotka haluavat kehittyä omissa keskustelu- ja kuuntelutaidoissaan. 

Kurssi sopii erinomaisesti esimerkiksi työyhteisön kehittämiseen. Opittavien vuorovaikutustaitojen avulla voidaan parantaa yhteistyön edellytyksiä sekä asiakkaiden kanssa että työtovereiden kesken. Ristiriitojen ja ihmissuhteisiin liittyvien vaikeuksien vähentyminen parantaa työn laatua ja tuloksia sekä kohentaa työpaikan yleistä ilmapiiriä.

Kurssilla opittuja taitoja voi soveltaa mm. kotona, kouluissa, vapaaehtoistoiminnassa, harrastuksissa sekä seurakunnissa. Kurssi auttaa ihmisiä toimimaan yhdessä paremmin ja auttaa luomaan toimivampia sekä kestävämpiä ihmissuhteita. Toimiva Vuorovaikutus -kursseja järjestetäänkin esimerkiksi kansalaisopistoissa tai osana vapaaehtoisten koulutusta.

"Ehdottomasti suosittelen koulutusta, tästä on jokaiselle ihmiselle hyötyä. Koskaan ei tule valmiiksi, kun kyse on vuorovaikutustaidoista." - Koulutuksen osallistujan kommentti tätä koulutusta harkitsevalle.

Sisältö ja aikataulu

Toimiva Vuorovaikutus -peruskurssin kesto on noin 12 tuntia (1 op). Kurssi voidaan toteuttaa esimerkiksi kahtena kokonaisena päivänä tai kolmena iltapäivänä.

Kurssin teemat ovat

 • Hyvän vuorovaikutuksen edellytykset
  • Tavoitteiden luominen
  • Peruskäsitteiden esittely
  • Itsensä tunteminen lähtökohtana toimivalle vuorovaikutukselle
 • Viestien lähettäminen ja vastaanottaminen
  • Viestien lähettämisen taito
  • Viestien vastaanottamisen taito
 • Puhumisen ja kuuntelemisen vuorottelu
  • Puhumisen ja kuuntelun vuorottelu
  • Molemmat voittavat -menetelmä

Työskentely koostuu teoriaan liittyvistä lyhyistä osuuksista, käytännön harjoituksista ja yhteisestä keskustelusta.

Vuorovaikutustaidot lisäävät työhyvinvointia

 • Vuorovaikutustaitoja oppimalla voit hallita työyhteisön paineita ja luoda luovaa ja hyvinvoivaa työskentely-ympäristöä.
 • Vuorovaikutustaidot ovat muutoksessa myös alaisille tärkeitä. Lukuisat tutkimukset osoittava, että kun työntekijät saavat vuorovaikutustaitojen koulutusta, heidän stressinsä ja ulkopuolisuuden tunteensa työpaikalla vähenee. Tämä auttaa työntekijään paremmin sitoutumaan työhönsä sekä auttaa oppimaan uusia asioita paremmin.
 • Vuorovaikutuskoulutus työyhteisössä toimii ennaltaehkäisevästi ja usein voimaannuttavana kokemuksena. Koulutuksen aikana käydään läpi malleja ja periaatteita, joita voidaan soveltaa tiimin toimintaan. Koulutuksen avulla tiimille muodostuu uusi ja toimivampi kanssakäymisen malli. Parhaimmillaan vuorovaikutuskoulutus tuottaa työpaikalle avoimen ja arvostavan ilmapiirin, jossa kuunnellaan, kannustetaan ja ratkaistaan ongelmia rakentavasti.

Hinta
Kysy tarjous yritykselle räätälöitävästä koulutuksesta
 
Kouluttaja
KM Veijo Pelkonen, lehtori Centria-ammattikorkeakoulu.
Pelkonen on Gordonin ihmissuhdetaitojen kouluttaja, jolla on erityisesti aikuisille, työyhteisöille ja muille ryhmille tarkoitetun Toimiva vuorovaikutus –koulutuksen kouluttajan kelpoisuus.

Lisätietoja
kouluttaja Veijo Pelkonen, puh. 044-4492 642, veijo.pelkonen@centria.fi
koulutuspäällikkö Paula Oja, puh. 044-4492 721, paula.oja@centria.fi

Hae koulutukseen

Seuraa meitä somessa: