Tuotekehityksen perusteet /OPINTOJAKSO TÄYNNÄ!

Koulutus alkaa
29.1.2020
Koulutus päättyy
15.4.2020
Haku alkaa
18.11.2019
Haku päättyy
16.12.2019
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
30,00 €
Laajuus
3 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Tuotekehityksen perusteet -opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tuotekehityksen peruskäsitteet, osaa käyttää luovan ongelmanratkaisun menetelmiä sekä osaa soveltaa järjestelmällistä tuotekehitystyötä ja sen menetelmiä, keksintöjen suojausta sekä tuotekehitystyön tulosten kaupallistamista. Lisäksi Tuotekehityksen perusteisiin kuuluvia aiheita ovat asiakaslähtöinen tuotemäärittely, tuotekehityksen liittyminen yrityksen strategioihin, riskienhallinta tuotekehityksessä sekä laatu- ja ympäristökysymysten liittyminen tuotekehitykseen.

Opintojakson tavoitteet

Opiskelijalle muodostuu oppimateriaalin ja oppimistehtävien kautta käsitys tuotekehitysprosessin työtavoista ja tuotekehityksestä osana yrityksen toimintaa. Opiskelija oppii tuntemaan toimintatapoja, miten ideasta päästään innovaatioon ja miten keksintöjä voidaan suojata. Opiskelija ymmärtää luovan ongelmanratkaisun, tiimityön ja järjestelmällisen tuotekehitystyön merkityksestä tuotekehitysprosessin aikana.

Opintojakson kohderyhmä

Kaikki asiasta kiinnostuneet.

Opetusmenetelmät

 

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Arviointiin vaikuttaa aktiivisuus, osallistuminen verkkokeskusteluihin sekä palautettavat oppimistehtävät.

Yhteystiedot

averko@centria.fi

Seuraa meitä somessa: