Tutkimusviestintä /AY00AB69-3004

Koulutus alkaa
2.10.2019
Koulutus päättyy
18.12.2019
Haku alkaa
2.9.2019
Haku päättyy
13.9.2019
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
30,00€
Laajuus
3
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Opintojakso on tarkoitettu YAMK-opiskelijoille. Tutkimusviestinnän opintojakson sisältö on suunniteltu tukemaan erityisesti YAMK-opinnäytetöitä, jotka palvelevat työelämän kehittämistä ja työelämän uudistamista. 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija 
- osaa viestiä hyvien tutkimusviestintäkäytänteiden mukaisesti ja loogisesti argumentoiden 
- osaa noudattaa tutkimusviestinnän eettisiä periaatteita 
- osaa arvioida hyvien tutkimusviestintäkäytänteiden toteutumista toisten teksteissä 
- osaa arvioida omaa tutkimusviestintätaitoaan.

Opintojakson tavoitteet

Opinnäytetyö tekstilajina: muodolliset ja funktionaaliset osat, otsikointi ja tyyli. 
Tutkimusetiikka, lähdekritiikki ja lähdemerkintöjen yleiset periaatteet. 
Referointi, referoiva kieli. 
Oma ääni opinnäytetyössä, metateksti ja argumentointi. 
Tutkimustekstin tyyli ja kieli.

Opintojakson kohderyhmä

Hyväksytty vähintään alemman korkeakoulututkinnon opinnäytetyö.

Arviointiasteikko: 0-5

 • Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2)
  Arvosana 1 
  Opiskelija tuntee pääosin hyvän tutkimustekstin piirteet. Opiskelija osaa soveltaa joitakin piirteitä tekstiinsä. Kielessä on oikeakielisyysongelmia. Opintojakson tavoitteet on saavutettu vain osittain. 
  Oppimistehtäviä on palautettu myöhässä. 
  Opiskelija tuntee tutkimusviestinnän eettisiä periaatteita. Opiskelija tuntee tekstiviitteen ja lähdeluettelon välisen yhteyden. Lähteiden merkitsemisessä on vielä puutteita. Opiskelija on perehtynyt oman korkeakoulunsa merkintäohjeisiin. 
  Opiskelija osaa jonkin verran arvioida hyvien tutkimusviestintäkäytänteiden toteutumista toisten laatimissa teksteissä. 
  Opiskelija osaa jonkin verran arvioida omaa tutkimusviestintää. 
   
  Arvosana 2 
  Opiskelija tuntee pääosin hyvän tutkimustekstin piirteet. Opiskelija osaa enimmäkseen soveltaa tietoaan tekstiinsä. Kielessä on jonkin verran oikeakielisyysongelmia. Opintojakson tavoitteet on pääosin saavutettu. Oppimistehtävät on palautettu pääosin määräpäivään mennessä. 
  Opiskelija tuntee pääosin eettiset periaatteet. Opiskelija osaa arvioida lähteitä. Opiskelija tuntee tekstiviitteen ja lähdeluettelon välisen yhteyden. Opiskelija osaa pääosin merkitä lähteet tekstiin tutkimuskäytänteiden mukaisesti. Opiskelija on perehtynyt oman korkeakoulunsa merkintäohjeisiin. 
  Opiskelija osaa arvioida hyvien tutkimusviestintäkäytänteiden toteutumista toisten laatimissa teksteissä melko hyvin. 
  Opiskelija osaa arvioida omaa tutkimusviestintätaitoaan melko hyvin.
   
 •  
  Arvosana 3 
  Opiskelija tuntee hyvän tutkimustekstin piirteet. Opiskelija osaa soveltaa tietoaan tekstiinsä. Kieli on hyvää asiatyyliä. Opintojakson tavoitteet on saavutettu hyvin. Oppimistehtävät on palautettu määräpäivään mennessä. 
  Opiskelija tuntee tutkimusviestinnän eettiset periaatteet hyvin. Opiskelija osaa arvioida lähteitä kriittisesti ja merkitä lähteet tekstiin hyvien tutkimuskäytänteiden mukaisesti. Opiskelija on perehtynyt oman korkeakoulunsa merkintäohjeisiin. 
  Opiskelija osaa arvioida hyvien tutkimusviestintäkäytänteiden toteutumista toisten laatimissa teksteissä hyvin. 
  Opiskelija osaa arvioida omaa tutkimusviestintätaitoaan realistisesti. 
   
  Arvosana 4 
  Opiskelija tuntee hyvän tutkimustekstin piirteet. Opiskelija osaa soveltaa tietoaan tekstiinsä: Tekstin rakenne on looginen ja kirkas. Argumentointi on johdonmukaista. Kieli on selkää ja hyvää asiatyyliä. 
  Opintojakson tavoitteet on saavutettu hyvin. Oppimistehtävät on palautettu määräpäivään mennessä. 
  Opiskelija tuntee tutkimusviestinnän eettiset periaatteet hyvin. Opiskelija osaa arvioida lähteitä kriittisesti ja käyttää monipuolisesti lähdeviittauksia mm. lähteiden keskinäisessä vuoropuhelussa. Opiskelija on perehtynyt oman korkeakoulunsa merkintäohjeisiin. 
  Opiskelija osaa arvioida hyvien tutkimusviestintäkäytänteiden toteutumista toisten laatimissa teksteissä erittäin hyvin. 
  Opiskelija osaa arvioida omaa tutkimusviestintätaitoaan realistisesti ja hyvin perustellen.
   
 •  
   
  Arvosana 5 
  Opiskelija tuntee hyvän tutkimustekstin piirteet. Opiskelija osaa soveltaa tietoaan tekstiinsä: Tekstin rakenne on looginen ja kirkas. Argumentointi on johdonmukaista ja vakuuttavaa. Kieli on selkeää ja erittäin hyvää asiatyyliä. 
  Opintojakson tavoitteet on saavutettu erinomaisesti. Oppimistehtävät on palautettu määräpäivään mennessä. 
  Opiskelija tuntee tutkimusviestinnän eettiset periaatteet erittäin hyvin. Opiskelija osaa arvioida lähteitä kriittisesti ja käyttää monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti lähdeviittauksia. Opiskelija on perehtynyt oman korkeakoulunsa merkintäohjeisiin. 
  Opiskelija osaa arvioida hyvien tutkimusviestintäkäytänteiden toteutumista toisten laatimissa teksteissä erinomaisesti. 
  Opiskelija osaa arvioida omaa tutkimusviestintätaitoaan realistisesti ja monipuolisesti perustellen.
   

Seuraa meitä somessa: