Tutkintoa täydentävät opinnot kirkon nuorisotyönohjaajan virkakelpoisuuteen

Haku alkaa
11.1.2021
Haku päättyy
15.5.2021
Hinta
700-900 € laajuudesta riippuen
Laajuus
70-90 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Centria-ammattikorkeakoulu tarjoaa vuodesta 2021 alkaen avoimen ammattikorkeakoulun opintoina yhteisöpedagogi (AMK) ja sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneille tutkintoa täydentäviä opintoja kirkon nuorisotyönohjaajan virkakelpoisuuteen.

Kirkon nuorisotyönohjaajan viran kelpoisuuden antavassa ammattikorkeakoulututkinnossa on oltava seuraavat 90 opintopisteen teologiset ja kirkolliset opinnot:

  1. Teologisia opintoja vähintään 20 op
  2. Kirkon kasvatuksen ja nuorisotyön alan ammattiopintoja vähintään 40 op
  3. Seurakuntaharjoittelua vähintään 15 op
  4. Kirkon kasvatuksen ja nuorisotyön alan opinnäytetyö 15 op

Jos sinulla on sosionomi (AMK) -tutkinto, johon sisältyy kirkon diakonian viran tai varhaiskasvatuksenohjaajan viran kelpoisuus, suoritat täydentävinä opintoina 70 opintopistettä, kohdat 2-4.

Täydentävien opintojen kokonaisuudet on mahdollista suorittaa osin yhtäaikaisesti, jolloin 90 op opinnot kestävät nopeimmillaan 1,5-2 vuotta. 70 op opinnot on mahdollista suorittaa nopeimmillaan yhdessä vuodessa.

Hakuaika
Keväällä 2021 koulutukseen voi hakea 11.1.- 15.5.2021 klo 15.00. Koulutukseen hakeutuminen tapahtuu opintopolku.fi-palvelussa osoitteessa https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.59971486416.

Haku- tai ilmoitusmenettely
Opintoihin hakeudutaan Opintopolku-palvelussa tehdyllä hakemuksella. Jokainen opintoja aloittava kutsutaan alkuhaastatteluun ja hänen kanssaan tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (hops), johon voi kuulua myös aikaisempien opintojen ja kirkon kasvatuksen ja nuorisotyön alan työkokemuksen hyväksilukua AHOT-menettelyllä (aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen).

Peruutusehdot
Mikäli opiskelija keskeyttää opinnot, on laskutettu opintomaksu tai maksuerä maksettava, eikä maksettua opintomaksua tai maksuerää palauteta.

Maksullisuus
Centrian avoimen ammattikorkeakoulun opintojen hinta on 10 euroa / opintopiste, joten 70 opintopisteen paketin hinta on 700 euroa ja 90 opintopisteen paketin hinta 900 euroa. Maksu voidaan laskuttaa kahdessa tai kolmessa erässä. Laskutus tapahtuu opintoihin ilmoittautumisen perusteella, ei suoritettujen opintojen perusteella. Mikäli opiskelija keskeyttää opinnot, on laskutettu opintomaksu tai maksuerä maksettava, eikä maksettua opintomaksua tai maksuerää palauteta.

Opintojakson tavoitteet

Opinnoilla saavutetaan Suomen evankelisluterilaisen kirkon virkakelpoisuus (Kirkon säädöskokoelma 137 §) yhteisöpedagogi (AMK) ja sosionomi (AMK) tutkintoon liitettynä.

Opintojen päätteeksi opiskelija saa täydentävistä opinnoista todistuksen ja opintosuoritusotteen, jotka Centria-ammattikorkeakoulu allekirjoittaa, sekä selvityksen opintojen sisällöistä. Allekirjoitettu todistus ja opintosuoritusote yhdessä tutkintotodistuksen kanssa osoittavat kelpoisuuden kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan.

Opintojakson kohderyhmä

Yhteisöpedagogi (AMK) ja sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneet, joiden tutkintoon ei kuulu Suomen evankelisluterilaisen kirkon nuorisotyönohjaajan virkakelpoisuutta.

 

Opintojakson aikataulua

Täydentävät opinnot aloitetaan ja ne etenevät yksilöllisesti. Jokainen opintoja aloittava kutsutaan alkuhaastatteluun ja hänen kanssaan tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (hops), johon voi kuulua myös aikaisempien opintojen ja kirkon kasvatuksen ja nuorisotyön alan työkokemuksen hyväksilukua AHOT-menettelyllä (aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen).

Opinnot tapahtuvat monimuoto-opiskeluna ja suurelta osalta verkko-opiskeluna, mahdollisuuksien mukaan integroituna Centrian yhteisöpedagogikoulutuksen ryhmiin. Opiskelijalla on halutessaan mahdollisuus osallistua myös päiväopetukseen.

Edeltävät opinnot

Hakijalta edellytetään yhteisöpedagogi (AMK) tai sosionomi (AMK) -tutkintoa.

 

Yhteystiedot

Koulutukseen hakeudutaan Opintopolku.fi-palvelun kautta. Hae koulutukseen tästä.


Koulutuksen sisältö sekä käytännön toteutus: Yliopettaja, koulutusalapäällikkö Vesa Nuorva, sähköposti: vesa.nuorva(at)centria.fi, puhelin: 044 449 2640


Hakuneuvonta:
Centria-ammattikorkeakoulu / Hakijapalvelut
Käyntiosoite:
Talonpojankatu 2
KOKKOLA
Postiosoite:
Talonpojankatu 2
67100 KOKKOLA
Sähköposti: hakijapalvelut(at)centria.fi
Puhelin: 044 725 0081


Lue lisää avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista osoitteessa https://web.centria.fi/hakijalle/avoin-amk.


 

Seuraa meitä somessa: