Työelämässä toimiminen / AVE1027 K19/1

Koulutus alkaa
30.1.2019
Koulutus päättyy
20.3.2019
Haku alkaa
19.11.2018
Haku päättyy
13.1.2019
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
10,00 €
Laajuus
1 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Opintojakson sisältö:

SoleOPS 3.6.1 / Toteutussuunnitelma

Yleiset työelämätaidot ja työelämän osaamisvaatimukset, työnhaku, työelämän pelisäännöt, työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet

Opintojakson tavoitteet

SoleOPS 3.6.1 / Toteutussuunnitelma

Opiskelija osaa määritellä omaa osaamistaan suhteessa työelämän vaatimuksiin. Hän oppii tuomaan osaamistaan esiin CV:ssä ja työhakemuksessa, ja tuntee käytetyimmät rekrytoinnin kanavat. Opiskelija hallitsee työelämän pelisäännöt ja tuntee työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet.

Opetusmenetelmät

Arviointiasteikko hyväksytty / hylätty.

SoleOPS 3.6.1 / Toteutussuunnitelma

Opintojakson kaikkien tehtävien tulee olla hyväksytysti suoritettu.

Yhteystiedot

averko@centria.fi

Seuraa meitä somessa: