Työelämässä toimiminen

Koulutus alkaa
6.9.2020
Koulutus päättyy
31.12.2020
Haku alkaa
10.8.2020
Haku päättyy
30.11.2020
Hinta
Maksuton
Laajuus
1
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Opiskelija osaa määritellä omaa osaamistaan suhteessa työelämän vaatimuksiin. Hän oppii tuomaan osaamistaan esiin CV:ssä ja työhakemuksessa, ja tuntee käytetyimmät rekrytoinnin kanavat. Opiskelija hallitsee työelämän pelisäännöt ja tuntee työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet.

Opintojakson tavoitteet

Yleiset työelämätaidot ja työelämän osaamisvaatimukset, työnhaku, työelämän pelisäännöt, työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet.

Opetusmenetelmät

Arviointiasteikko hyväksytty / hylätty.

Opintojakson kaikkien tehtävien tulee olla hyväksytysti suoritettu.

Yhteystiedot

averko@centria.fi

Seuraa meitä somessa: