Työsuojelu / OPINTOJAKSO TÄYNNÄ!

Koulutus alkaa
29.1.2020
Koulutus päättyy
18.3.2020
Haku alkaa
18.11.2019
Haku päättyy
7.1.2020
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
20,00€
Laajuus
2 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Opiskelija oppii jäsentämään alansa työtä ja työympäristöä työhygieenisestä, työergonomisesta, työterveydellisestä ja työsuojelun toimintaohjelman näkökulmasta sekä argumentoimaan työsuojeluun liittyvistä asioista työyhteisössä.

Opintojakson tavoitteet

Opintojaksolla tutustutaan työsuojelun pääkäsitteisiin ja syvennetään linkkimateriaalin avulla opiskelijan tietämystä työsuojelullisesta alueesta, josta hän on kiinnostunut tai jota hän opiskelee.
Oppimisalustalla on materiaalipaketti, jossa määritellään työsuojeluun liittyvät keskeiset käsitteet. Oppimisalustalla on laaja linkkilista, jonka avulla opiskelija pystyy syventymään oman alansa työsuojeluasioihin ja tekemään oppimistehtävät oman alansa näkökulmista käsin.
Opintojakson keskeisenä sisältönä on työn ja työympäristön analysoiminen käytännön tilanteissa työsuojelullisesta näkökulmasta –kehittämisnäkökulma sekä keskustelu työyhteisössä työsuojelullista asioista.
1. viikon aikana tehtävänä on esittäytyminen ryhmälle Esittelyt-foorumilla. Ensimmäisen viikon aikana tutustutaan myös verkko-oppimateriaaliin.
2. viikon aikana tehtävänä on perehtyä työsuojelun osa-alueisiin sekä osallistuminen keskustelutehtävään työsuojelusta. Keskustelu tapahtuu aiheen keskustelualueella.
3.-4. viikon aikana perehdytään ergonomiaan ja tehdään ergonomiaselvitys sekä osallistutaan keskusteluun ergonomiasta aiheen keskustelualueella.
4.-5. viikon aikana perehdytään työsuojelun toimintaohjelman tavoitteisiin ja sen sisältöön ja riskien arviointiin sekä osallistutaan keskusteluun työsuojelun toimintaohjelmasta aiheen keskustelualueella.
6.-7. viikon aikana palautetaan tutorille essee työsuojelun jostakin osa-alueesta sekä osallistutaan keskusteluun tehtävän keskustelualueella.
Lisäksi täytetään AVERKOn palautekysely, joka löytyy AVERKO-palautekansiosta.
Tutoropettaja seuraa keskustelujen kulkua ja osallistuu siihen tarvittaessa. Tutor tarkistaa opiskelijoiden kirjalliset tehtävät ja pyytää niihin täydennystä tarvittaessa. Opiskelijan odotetaan tutustuvan omatoimisesti materiaaliin ja osallistuvan keskusteluun annettuina määräaikoina. Opintojakson toteutuksen pohjana on ajatus siitä, että myös työpaikoilla tulee ilmenevistä epäkohdista keskustella ja osata perustella mielipiteensä ennen kuin muutosta voi saada aikaan.

Yhteystiedot

averko@centria.fi

Seuraa meitä somessa: