Työyhteisössä toimiminen ja työyhteisön lähijohtaminen

Koulutus alkaa
6.4.2020
Koulutus päättyy
10.5.2020
Haku alkaa
1.9.2019
Haku päättyy
12.2.2020
Hinta
75,00 €
Laajuus
5 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Työyhteisössä toimiminen ja työyhteisön lähijohtaminen on osa Pätevä pomo - osaamista johtamiseen, työelämän muutoksiin ja työhyvinvointiin -opintokokonaisuutta, joka toteutetaan yhteistyössä Keski-Pohjanmaan kesäyliopiston sekä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kanssa.

Opintokokonaisuus on monitieteinen, työelämälähtöinen ja osaamispääomaa kartuttava. Tavoitteena on vahvistaa osaamista työelämän ja työyhteisöjen muutoksissa, johtamisen haasteissa sekä työhyvinvoinnin tukemisessa. Erilaisten organisaatioiden ja asiantuntijoiden osaamisen yhdistäminen tuottaa mielenkiintoisen ja monipuolisen koulutuskokonaisuuden.

 

Työyhteisössä toimiminen ja työyhteisön lähijohtaminen -opintojakson sisältö:

Esimiestyötä ohjaava lainsäädäntö
Vision ja strategian merkitys työyhteisön toimintaa ohjaavana tekijänä (Harjoitus)
Valmentava johtaminen ja työyhteistaidot (Harjoitus)
Vastuiden, roolien ja pelisääntöjen merkitys (päätöksentekoa helpottava, eteenpäin vievä)
Kokeilukehittäminen, ajattelutavan muutos ja uudistuminen (Case-esimerkki)Talousosaaminen (Harjoitus)
Asiakasymmärrys
Työhyvinvoinnin johtaminen (Harjoitus)
Hyvät käytännöt ja vertaiskehittäminen (Harjoitus)
Arviointi seuranta ja jatkuva parantaminen

Koulutuksen aikana kehitämme ajattelutaitoja ja rakennamme yhdessä tarinaa hyvästä esimiestyöstä. Ihmisen ajattelu koostuu tietoisesta päättelystä ja intuitiosta. Nykyisessä epävarmassa ympäristössä intuition merkitys korostuu. Kurssin aikana hyödynnämme intuition voimaa tekemällä nopeita kokeiluja ja toiminnallisia harjoituksia. Kokeilukehittäminen, visualisointi ja toisin tekemisen mallit antavat pohjaa ajattelutavan muutokselle ja uudistumiselle. Perustehtävän selkiinnyttäminen, pelisäännöt ja tiimisopimukset auttavat päätöksenteossa, tavoitteiden saavuttamisessa, kannustavat kokeiluihin ja tukevat työhyvinvointia. Yhteisen päämäärän saavuttamiseen tarvitaan sektorirajat ylittävää yhteistyötä, asiakasymmärrystä, kokemuksista oppimista ja vertaiskehittämistä. Toiminnallisten tavoitteiden ohella tarvitaan talouteen ja vaikuttavuuteen liittyvien resurssien arviointia ja seurantaa.

Opintojakson tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan osallistuja:
- osaa toimia ja ohjata työyhteisöä strategian mukaisesti
- osaa toimia yhteistyökykyisesti monialaisessa tiimissä, työyhteisössä
- tuntee keskeisen työlainsäädännön
- osaa hyödyntää valmentavaa johtamista ja kokeilukehittämistä työssään
- kykenee päätöksentekoon erilaisissa toimintaympäristöissä
- osaa edistää työhyvinvointia ja työturvallisuutta
- ymmärtää taloudellisten resurssien ja tavoitteiden merkityksen
- ymmärtää asiakkaan ja sidosryhmien merkityksen lähijohtamisessa
- osaa arvioida, seurata ja kehittää toimintaa

Opintojakson kohderyhmä

Julkisten ja yksityisten organisaatioiden esimiehet ja johto, HR-henkilöstö, työhyvinvointivastaavat, kehittämisasiantuntijat

Opintojakson aikataulua

Opintojakson kesto 6.4.2020-10.5.2020

Lähipäivät:
6.4.2020
16.4.2020
23.4.2020
7.5.2020

Kouluttajat / tutoropettaja

TtM, KTT Helinä Nurmenniemi

Yhteistyökumppanit

Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Oulun yliopisto, Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto

Yhteystiedot

Ilmoittautuminen 10.1.2020 mennessä alla olevan Hae koulutukseen -linkin kautta. Centrian opintojaksolle voidaan ottaa max 20 opiskelijaa. Opiskelijat valitaan hakujärjestyksessä. Ilman opiskelupaikkaa jäävät ovat automaattisesti varasijalla koulutuksen alkuun asti. Opiskelijavalinnan tulos ilmoitetaan sähköpostitse ilmoittautumisen päättymistä seuraavana päivänä.


Lisätietoja:
Centria-ammattikorkeakoulu: palveluvastaava Nina Lång, nina.lang@centria.fi, puh. 044 7250 014
Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius: opintoneuvoja Sanna Anttonen, sanna.anttonen@chydenius.fi, puh. 040 8054 408
Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto:koulutussuunnittelija Anita Salmela, anita.salmela@kpkesayliopisto.fi, 040 6802 993

Seuraa meitä somessa: