AV00AB46 UraMOOC - Työelämään!

Koulutus alkaa
25.9.2019
Koulutus päättyy
27.11.2019
Haku alkaa
15.5.2019
Haku päättyy
27.9.2019
Hinta
-
Laajuus
3 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

UraMOOC on Digiohjausta kaikille! -ESR-hankkeen järjestämä avoin verkkokurssi, joka on suunnattu opintojen loppuvaiheessa oleville korkeakouluopiskelijoille. Se soveltuu myös työelämässä mukana oleville, jotka haluavat tarkastella omaa uraansa sekä kehittää urasuunnittelutaitojaan.

Sisältö, osaamistavoitteet ja laajuus

UraMOOCin sisältö koostuu seuraavista urasuunnittelun aihealueista:
•    Orientaatio ja urasuunnittelun keskeiset käsitteet
•    Itsetuntemus urasuunnittelun perustana
•    Muuttuva työelämä ja oma ura
•    Työelämän pelisäännöt
•    Työelämätaidot
•    Työnhaun kanavat ja tavat
•    Ammatillinen kasvu ja jatkuva oppiminen

UraMOOCissa perehdytään urasuunnittelun keskeisiin käsitteisiin ja teemoihin. Opiskelija tunnistaa omaa osaamistaan ja arvioi sitä suhteessa työelämän vaatimuksiin ja mahdollisuuksiin. Opiskelija hallitsee työelämän pelisäännöt sekä tietää työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet. Opiskelija tunnistaa keskeiset työelämätaidot ja osaa soveltaa niitä omassa toiminnassaan. Lisäksi hän oppii käyttämään työnhaun menetelmiä ja kanavia tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija ymmärtää jatkuvan oppimisen merkityksen ammatillisessa kasvussa.

UraMOOCin laajuus on kolme opintopistettä (3 op). Jos haluat sisällyttää MOOCin opintoihisi, varmista omassa korkeakoulussasi sen sopivuus tutkintoosi. Keskustele asiasta opettajatuutorin/tutkintovastaavan/opinto-ohjaajan kanssa ennen kuin ilmoittaudut opintojaksolle. MOOCin suoritettuasi saat pyynnöstä todistuksen, jolla voit hakea hyväksilukua omassa korkeakoulussasi.

Toteutus- ja työskentelytavat

UraMOOC toteutetaan verkko-oppimisalustalla digitaalisia välineitä hyödyntäen. Kurssi on jaettu teemaviikkoihin, joihin sisältyy oppimateriaaleja, videoita sekä tehtäviä. Tehtävät ovat yksilötehtäviä ja niihin liittyviä vertaisarviointeja sekä pienryhmissä käytäviä keskustelutehtäviä. Yhteisölliset tehtävät ovat oleellinen osa MOOCin suorittamista ja toimivat myös menetelminä opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Tehtävät tulee suorittaa annetussa aikataulussa, jotta tavoitteellinen eteneminen ja työskentely kurssilla on sujuvaa. UraMOOCin aikana opiskelija koostaa itselleen urasuunnitelman tai  -vision, jota hän voi hyödyntää ottaessaan askeleita työelämään.

Muuta huomioitavaa

MOOCin aikana opiskelijoista kertynyttä oppimisanalytiikkadataa hyödynnetään opetuksen, ohjauksen ja oppimisen kehittämiseksi sekä mahdollisiin tutkimustarkoituksiin.

Opintojakson aikataulua

MOOC toteutetaan 25.9.- 27.11.2019 (vk 39-48).

Yhteystiedot

Ilmoittaudu 13.9.2019 mennessä sähköisellä lomakkeella (kuvaustekstin alla linkki Hae koulutukseen). Opiskelijat lisätään MOOC alustalle ilmoittautumisajan päätyttyä ja heille lähetetään sähköpostitse MOOCiin liittyvää lisätietoa.


Lisätietoja
Lehtori Paula Santapakka, paula.santapakka(a)centria.fi.

Seuraa meitä somessa: