Urasuunnittelu / AVE1049 K19/1 RYHMÄ ON TÄYNNÄ!!

Koulutus alkaa
30.1.2019
Koulutus päättyy
10.4.2019
Haku alkaa
19.11.2018
Haku päättyy
20.12.2018
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
30,00 €
Laajuus
3 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

 

Opintojakson oppimateriaali koostuu neljästä osiosta
1. Koulutus
2. Työnhaku
3. Tiimi- ja projektityöskentely
4. Työhyvinvointi

Opintojakson tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ammatillisen minäkuvan muodostamisen perustan, osaa käyttää menetelmiä, joilla tunnistetaan, vahvistetaan ja hyödynnetään omia vahvuuksia ja tavoitteita. Opiskelija osaa tarkastella oppimista elämänmittaisena projektina ja hän ymmärtää valintojen merkityksen elämässä. Opiskelija osaa tunnistaa ryhmän jäsenten välistä viestintää ja erilaisten opiskelutaustojen ja "oppimispolkujen" merkitystä ja niiden antamia mahdollisuuksia työelämässä. Opiskelija osaa etsiä tietoa oman alansa työ- ja jatko-opiskelumahdollisuuksista, erilaisista uravaihtoehdoista, kansainvälisestä työnhausta, yrittäjyydestä sekä työhyvinvointiin liittyvistä keskeisistä asioista. Hän osaa myös hyödyntää etsimäänsä tietoa. Opiskelija osaa työnhaun menetelmiä ja käyttää portofoliota työnhaun välineenä. Opiskelija ymmärtää tutkinnon merkityksen urakehityksessä. Opiskelija ymmärtää tiimi- ja projektityöskentelyn periaatteet ja osaa kehittää omia taitojaan niissä.

Opintojakson kohderyhmä

Opintojakso sopii kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita pohtimaan omaa osaamistaan, työelämää ja työelämässä tarvittavia taitoja. Opintojaksolla ei vaadita edeltäviä opintoja.

Opetusmenetelmät

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Arviointiin vaikuttaa aktiivisuus, osallistuminen keskusteluihin sekä palautettavat pohdintatehtävät.

 

Yhteystiedot

averko@centria.fi


 

Seuraa meitä somessa: