Uskontolukutaito ja uskontodialogiosaaminen, YAMK

Koulutus alkaa
9.3.2020
Koulutus päättyy
31.5.2020
Haku alkaa
5.2.2020
Haku päättyy
5.3.2020
Hinta
50 €, opintojakso on maksuton yhteistyökorkeakoulujen opiskelijoille
Laajuus
5 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Opintojakson sisältö:
Uskontodialogin ja uskontolukutaidon keskeiset käsitteet ja sovellusalueet.
Maailman uskonnolliset trendit ja niiden vaikutukset suomalaiseen toimintaympäristöön.
Uskontososiologiset tutkimustraditiot.
Uskonnolliset aiheet uutisvirrassa ja niiden analyysi asiantuntijatyön kehittämistä varten.

Opintojakson tavoitteet

Opintojakson osaamistavoitteet:
Ymmärrät uskonnollisuuden merkityksen järjestö- ja nuorisotyön muuttuvassa kentässä sekä uskontodialogin keskeiset periaatteet.
Tunnistat työkentässäsi vaikuttavien uskonnollisten elämänkatsomusten vaikutukset yhteiskunnassa ja yksityisten ihmisten elämässä.
Osaat analysoida ja kehittää työkäytäntöjä moniuskontoisessa toimintaympäristössä.
Osaat informoida uskontojen moninaisuudesta sekä arvioida mediassa esiintyviä uskontoon liittyviä puheenvuoroja järjestö- ja nuorisotyötä kehittäessäsi.

Opintojakson kohderyhmä

Opintojakso on osa Järjestö- ja nuorisotyön ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon teologisia opintojaksoja. Voidaksesi osallistua ylemmän amk-tutkinnon opintoihin, sinulla tulee olla suoritettuna amk-tutkinto sekä kolme vuotta alan työkokemusta.

Opintojakson aikataulua

Alkaa 11.3.2019, päättyy 31.8.2019.
Lähipäivät Kokkolassa 22.3., 5.4., 10.5.2018 klo 9-14. Lähipäiviin mahdollisuus osallistua videovälitteisesti.

Kouluttajat / tutoropettaja

TT, YTM Vesa Nuorva
KM Maria Känsäkoski

Edeltävät opinnot

Amk-tutkinto sekä kolme vuotta alan työkokemusta.

Yhteystiedot

Ilmoittautuminen viimeistään 5.3. Hae koulutukseen -linkin kautta (5.2. alkaen).


Lisätietoja: TT, YTM, koulutusalapäällikkö Vesa Nuorva, Centria-ammattikorkeakoulu, puh. 044 449 2640, vesa.nuorva@centria.fi

Hae koulutukseen

Seuraa meitä somessa: