Valmennuskurssi insinööriopintoihin, kevät 2021

Koulutus alkaa
10.5.2021
Koulutus päättyy
19.5.2021
Haku alkaa
18.2.2021
Haku päättyy
25.4.2021
Hinta
Maksuton
Laajuus
1 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

AMK-valintakokeet uudistuivat syksyllä 2019, jolloin yhteinen valintakoe korvasi valtakunnalliset koulutusalakohtaiset ja muut valintakoeyhteistyössä mukana olleet valintakokeet. Suurin osa ammattikorkeakoulujen hakukohteista käyttää AMK-valintakoetta. Valintakokeen sisältö ja kesto määräytyvät hakukohteiden mukaan. Valintakokeessa on kolme kaikille aloille yhteistä osiota (opetuskieli, englanti, päätöksentekotaidot). Lisäksi kaikilla koulutusaloilla humanistista ja kasvatusalaa lukuun ottamatta testataan matemaattinen osaaminen. Tutustu AMK-valintakokeeseen tarkemmin osoitteessa https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/.

Tämän kurssin tavoitteena on harjoitella tehtävätyyppejä, joita saattaa sisältyä pääsykokeen osioon matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen. Kyseisen osion suorittavat ne, jotka hakevat tekniikan koulutusaloille.

Opintojakson kohderyhmä

Opintojakso on ensisijaisesti suunniteltu ammattikorkeakoulun pääsykokeisiin valmistautuville. Kurssille voivat osallistua opiskelijat, jotka tarvitsevat tehokasta kertausta ammattikorkeakoulun tekniikan alan matematiikan opinnoissa.

Opintojakson aikataulua

10.5.2021                      klo 15.30–19.15
14.5.2021                      klo 16.00–19.15
17.5.2021                      klo 16.00–19.15
19.5.2021                      klo 16.00–19.15

Kouluttajat / tutoropettaja

Lehtori (matematiikka ja kemia) Lotta Kumpulainen, Centria-ammattikorkeakoulu

Opetusmenetelmät

Luennot ja ohjatut harjoitukset sekä itseopiskelu

Yhteystiedot

lmoittutuminen viimeistään 25.4. alla olevan linkin kautta. Sähköpostitse tai puhelimitse tulleita ilmoittautumisia emme voi käsitellä.


Valmennurkussi toteutetaan verkkoluentoina. Ohjeet luennoille liittymiseksi lähetetään ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen hakijan antamaan sähköpostiin.


Lisätietoja: palveluvastaava Nina Lång, nina.lang@centria.fi

Hae koulutukseen

Seuraa meitä somessa: