Valmennuskurssi liiketalouden pääsykokeeseen

Koulutus alkaa
31.5.2018
Koulutus päättyy
6.6.2018
Haku alkaa
19.12.2017
Haku päättyy
27.5.2018
Hinta
15,00 €
Laajuus
1 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Valmennuskurssilla käydään läpi liiketalouden valintakokeen ennakkoaineistoa, joka julkaistaan ammattikorkeakoulun verkkosivuilla 20.4. – 8.6.2018. Osallistujan on hyvä perehtyä ennakkoaineistoon jo ennen valmennuskurssia. Kurssilla harjoitellaan aineistossa esiin tulevien asioiden ymmärtämistä ja kykyä yhdistellä niitä sekä kykyä ilmaista asiat sujuvasti ja loogisesti eli tekemään aineiston perusteella kirjoitelma sekä vastaamaan erilaisiin väittämiin. Myös matemaattisia ja loogisia päättelytehtäviä harjoitellaan.

Valmennuskurssilla käsitellään valintakokeen kolme osa-aluetta:
1. kirjoitelma
2. väittämät
3. looginen päättely ja matemaattinen osaaminen

Valmennuskurssi järjestetään Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tiloissa osoitteessa Talonpojankatu 2B, 67100 Kokkola.

Ryhmään voidaan ottaa 15-25 osallistujaa.

Opintojakson hinta 15,00 € laskutetaan kurssin alkamisen jälkeen. Valmennuskurssi on maksuton Centria-ammattikorkeakouluun ensisijaisesti hakeneille.

Opintojakson aikataulua

31.5.2018                     klo 13.30 – 17.15
4.6.2018                       klo 14.00 – 17.15
6.6.2018                       ”

Opetusmenetelmät

Luennot ja ohjatut harjoitukset sekä itseopiskelu

Yhteystiedot

Lisätietoja koulutuskoordinaattori Nina Lång, nina.lang@centria.fi, puh. 044 725 0014

Seuraa meitä somessa: