Väylä sosiaali- ja terveysalan ylempään tutkintoon

Koulutus alkaa
28.11.2019
Haku alkaa
25.11.2019
Haku päättyy
29.2.2020
Hinta
100,00 €
Laajuus
10 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Tutkimus  - ja kehittämistoiminnan opintokokonaisuus on rakennettu vastaamaan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan vastaavia opintoja. Ne jakaantuvat erillisiin tutkimus – ja kehittämisosioihin. Molemmat osiot ovat 5 op laajuisia.  Kokonaisuus sisältää opintojaksot:
Tutkimusmenetelmät 5 op
Tutkimuksellinen kehittämistoiminta 5 op

Opinnot on suunniteltu ensisijaisesti väyläopinnoiksi sosiaali – ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon henkilöille, joilta puuttuu ammattikorkeakoulututkinto. Suoritetut opinnot antavat hakukelpoisuuden  Centrian sosiaali- ja terveysalan ylempään tutkintoon. Opinnot tulee olla suoritettuna ennen kevään yhteishaun päättymistä. Yhteishaku on 18.3. – 1.4.2020.

Opintojakson tavoitteet

Opiskelija ymmärtää tutkimuksen ja kehittämisen merkityksen työelämässä ja osaa hyödyntää tutkittua tietoa toiminnassaan. Opiskelija osaa tutkimus- ja kehittämisprosessin vaiheet, näyttöön perustuvan käsitteen ja sen soveltamisen sekä keskeiset sosiaali- ja terveysalalla käytettävät tutkimusmenetelmät.

Opintojakson kohderyhmä

Opistoasteen sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja sosiaalikasvattajat, sosiaaliohjaajat ja kehitysvammaohjaajat.
Lisäksi opinnot ovat tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämistoiminnasta kiinnostuneille.

Opintojakson aikataulua

Hakemus opintojaksolle käsitellään kolmen arkipäivän kuluessa hakemuksesta. Hakijalle toimitetaan sähköpostitse tunnukset Optima-oppimisympäristöön. Centrian opintoneuvoja lähettää hakijalle sähköpostitse ohjeet

Kevään yhteishaku on 18.3. – 1.4.2020. Sosiaali- ja terveysalan ylempään ammattikorkeakouluun hakevien on suoritettava opinnot hyväksytysti ennen yhteishaun alkamista.

Opetusmenetelmät

Itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot

Edeltävät opinnot

Aikaisempi opistotason tutkinto (sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja, sosiaalikasvattaja, sosiaaliohjaaja ja kehitysvammaohjaaja)

Yhteystiedot

HUOM! 18.12.2019 jälkeen tulleet ilmoittautumiset käsitellään vasta joulutauon jälkeen (7.1.2020 alkaen).


Ilmoittautuminen alla olevan Hae koulutukseen linkin (25.11.2019 alkaen) kautta. Ilmoittautuminen on sitova. Avoimen amk:n opintomaksu (100,00 €) laskutetaan ilmoittautumisen käsittelyn jälkeen.


Yliopettaja Annukka Kukkola, annukka.kukkola@centria.fi, puh. 044 725 0570
Koulutusalapäällikkö, yliopettaja Pirjo Forss-Pennanen, pirjo.forss-pennanen@centria.fi, puh. 044 725 0591

Hae koulutukseen

Seuraa meitä somessa: