Väylä sosiaali- ja terveysalan ylempään tutkintoon

Koulutus alkaa
1.10.2020
Koulutus päättyy
28.2.2021
Haku alkaa
24.8.2020
Haku päättyy
27.9.2020
Hinta
100,00 €
Laajuus
10 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Tutkimus  - ja kehittämistoiminnan opintokokonaisuus on rakennettu vastaamaan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan vastaavia opintoja. Väyläopinnot jakaantuvat erillisiin tutkimus – ja kehittämisosioihin.  Kokonaisuus sisältää opintojaksot:

  1. Tutkimusmenetelmät (5 op). Opinnoista vastaa yliopettaja, TtT, Annukka Kukkola
  2. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta (5 op). Opinnoista vastaa koulutusalapäällikkö, yliopettaja, KT, Pirjo Forss-Pennanen

Opinnot on suunniteltu ensisijaisesti väyläopinnoiksi sosiaali – ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon henkilöille, joilta puuttuu ammattikorkeakoulututkinto. Suoritetut opinnot antavat hakukelpoisuuden  Centrian sosiaali- ja terveysalan ylempään tutkintoon. Opinnot tulee olla suoritettuna viimeistään 28.2.21.

Ylemmän ammattikorkeakoulun yhteishaku on 17.3.-31.3.2021.

Mikäli hakija katsoo, että hän tarvitsee tukea opintojen edellyttämässä asiatyylisessä kirjoittamisessa, hän voi halutessaan hakea eOppimiskeskus Averkon opintojaksolle Kielenhuolto ja kirjoittaminen (3 op). Opintojakso on tarjolla seuraavan kerran keväällä 27.1.-7.4.2021. Ilmoittautuminen päättyy 8.1.2021 Tammikuussa alkavat opinnot julkaistaan Centrian koulutuskalenterissa 9.11.2020. Tarjontaan voi tutustua osoitteessa https://tki.centria.fi/koulutuskalenteri/averko Opintojakson kuvaukseen pääsee tutustumaan klikkaamalla sen nimeä. Ilmoittautumisen alkaessa 16.11. kuvaustekstin alle ilmestyy linkki Hae koulutukseen. Paikkoja opintojaksolla on rajoitetusti, joten hakemus kannattaa täyttää niin pian kuin mahdollista.

Opintojakson tavoitteet

Opiskelija ymmärtää tutkimuksen ja kehittämisen merkityksen työelämässä ja osaa hyödyntää tutkittua tietoa toiminnassaan. Opiskelija osaa tutkimus- ja kehittämisprosessin vaiheet sekä tuntee keskeiset sosiaali- ja terveysalalla käytettävät tutkimus- ja kehittämismenetelmät ja osaa soveltaa niitä.

Opintojakson kohderyhmä

Opistoasteen sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja sosiaalikasvattajat, sosiaaliohjaajat ja kehitysvammaohjaajat.

Lisäksi opinnot ovat tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämistoiminnasta kiinnostuneille.

Opinnot toimivat myös hyvänä kertauksena niille, jotka ovat suunnitelleet hakevansa sosiaali- ja terveysalan ylempään tutkintoon, mutta joiden opinnoista on jo vierähtänyt pidemmän aikaa.

Opintojakson aikataulua

Hakemukset käsitellään ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Hakijoille toimitetaan sähköpostitse tunnukset Optima-oppimisympäristöön. Centrian opintoneuvoja lähettää hakijalle sähköpostitse ohjeet opintojen aloitukseen.

Väyläopinnot tulee suorittaa ajalla 1.10.20 – 28.2.21 siten, että tutkimusmenetelmät tulee suorittaa ajalla 1.10.20- 30.11.20, ja kehittämismenetelmät ajalla 1.12.20 – 31.1.21. Opiskelija voi siirtyä kehittämismenetelmiin ennen marraskuun loppua, jos hän on saanut suoritusmerkinnän tutkimusmenetelmistä.

Kevään yhteishaku on 17.3.-31.3.2021. Sosiaali- ja terveysalan ylempään ammattikorkeakouluun hakevien on suoritettava väyläopinnot hyväksytysti ennen yhteishaun alkamista (28.12. mennessä).

Opetusmenetelmät

Itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot.

Opintojakson aloitus on 5.10 klo 17.00 – 19.30 verkossa. Tähän tilaisuuteen toivotaan kaikkien osallistumista. Tämän lisäksi opettajat antavat ryhmäohjausta verkon välityksellä erikseen ilmoitettavina ajankohtina.

Opinnot arvioidaan hyväksytty -hylätty.

Edeltävät opinnot

Aikaisempi opistotason tutkinto (sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja, sosiaalikasvattaja, sosiaaliohjaaja ja kehitysvammaohjaaja).

Yhteystiedot

Ilmoittautuminen alla olevan Hae koulutukseen linkin (24.8.2020 alkaen) kautta. Ilmoittautuminen on sitova. Avoimen amk:n opintomaksu (100,00 €) laskutetaan ilmoittautumisen käsittelyn jälkeen. Opintomaksua ei palauteta, vaikka opiskelija päättäisi keskeyttää opinnot.


Yliopettaja Annukka Kukkola, annukka.kukkola@centria.fi, puh. 044 725 0579.
Koulutusalapäällikkö, yliopettaja Pirjo Forss-Pennanen, pirjo.forss-pennanen@centria.fi, puh. 044 725 0591

Seuraa meitä somessa: