Vieraiden kielten fonetiikka 1 / AVA1044 K19/1

Koulutus alkaa
30.1.2019
Koulutus päättyy
20.3.2019
Haku alkaa
19.11.2018
Haku päättyy
13.1.2019
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
20,00 €
Laajuus
2 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

  • fonetiikan tutkimuskohteet, äänteiden foneettinen kuvaus, fonetiikan peruskäsitteiden hallinta
  • ruotsin, englannin, ranskan, saksan ja italian kielten fonetiikka

Opintojakson tavoitteet

Opiskelija

  • hallitsee IPAn merkistön opiskeltavan kielen osalta
  • osaa tehdä transkriptioita laulujen teksteistä
  • ymmärtää opiskeltavan kielen äännejärjestelmän lainalaisuuksia.

Opintojakson kohderyhmä

Opintojakso on tarkoitettu musiikin opiskelijoille.

Opetusmenetelmät

Hyväksytty - hylätty

Edeltävät opinnot

Opintojakso on tarkoitettu musiikin opiskelijoille.

Yhteystiedot

averko@centria.fi 

Seuraa meitä somessa: